Artikkeli:

Muutoksia arvoseteleiden arvonlisäverotukseen

09 huhtikuuta 2018

Hallitus on antanut esityksen (HE 25/2018 vp.), jolla on tarkoitus muuttaa arvoseteleiden arvonlisäverotusta. Muutokset perustuvat arvosetelien arvonlisäverotusta koskevaan Euroopan unionin direktiiviin, jolla pyritään yhtenäistämään näiden verokäsittelyä eri jäsenvaltiossa. Suomessa voimaan tullessaan muutos selkiyttäisi nykyistä toimijoiden kannalta haastavaa epäyhtenäistä verotuskäytäntöä.

Lain muutoksen myötä arvonlisäverolakiin tulisi sekä arvosetelin että sen pääluokkien määritelmät. Perusmääritelmällä arvosetelit erotettaisiin yleisistä maksuvälineistä, joiden liikkeellelasku ja hoitaminen on lähtökohtaisesti verotonta rahoituspalvelua.                             

Itse arvosetelien myyntiä ei pidettäisi siihen liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynnistä erillisenä myyntinä ja arvosetelit luokiteltaisiin yksikäyttöarvoseteleiksi ja monikäyttöarvoseteleiksi. Yksikäyttöarvosetelin myynnistä saatua vastiketta pidettäisiin siihen liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynnistä saatuna ennakkomaksuna, jolloin siitä tulisi myynnin arvonlisävero suoritettavaksi maksuhetkellä. Monikäyttöarvosetelien osalta myynnin arvonlisävero tulee taas suoritettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun arvoseteli lunastetaan eli kun sitä käytetään sen oikeuttaman tavaran tai palvelun ostoon.

Lain muutos muuttaa huomattavasti arvosetelien arvonlisäverokäsittelyä tullessaan voimaan. Lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Mikäli suunniteltu muutos aiheuttaa kysymyksiä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.