• Etsi sinua kiinnostavaa sisältöä

    Löydät blogit, artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisumme alla olevasta kirjastosta

Näytetään 1 - 9 of 151
1  2 3 4 5 ...
12 huhtikuuta 2019

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ei voi koskaan aloittaa liian aikaisin. Kukaan ei voi varmuudella tietää, koska vaihdos tapahtuu. Huono valmistautuminen rasittaa yrityksen toimintaa ja lisäksi sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia perheen sisäisiin suhteisiin ja perhedynamiikkaan.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/ala-anna-sukupolvenvaihdoksen-koitua-rasitteeksi-perheyrityksen-toiminnalle
11 huhtikuuta 2019

Hallituksen valmistelema sote-uudistus kariutui, mutta palvelujen kehittämistarve on edelleen ajankohtainen. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyö on jo monelta osin käynnissä. Minkä on nykyisen yhteistyön laajuus?  Kannattaako jatkossa sote-palveluja tuottaa yhdessä yksityisen...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/julkisen-ja-yksityisen-palvelutuotannon-yhteistyolla-laadukkaampia-sote-palveluita
10 huhtikuuta 2019

Yli 65-vuotiaiden ikäluokan odotetaan ylittävän 25% maailman väestöstä vuoteen 2050 mennessä. Väestön ikääntymisen myötä terveys- ja hoitoalan palveluiden tarve kasvaa. Huolehditaanko ikääntyvän väestön hoidosta ja investoidaanko siihen parhaalla mahdollisella tavalla? Jotta hoidosta saadaan...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/tutkimukset/uusia-nakemyksia-ikaantyvan-vaeston-sosiaali-ja-terveyspalveluihin
08 huhtikuuta 2019

IFRS-tilinpäätösten liitetietoja on arvosteltu liiasta tietojen määrästä, olennaisten ja epäolennaisten tietojen sekoittumisesta, vakiomuotoisista kuvauksista sekä liian vähäisestä merkityksellisten ja yhteisökohtaisten tietojen esittämisestä.  Vastauksena kritiikkiin IASB:lla on jo vuodesta 2014...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/ismo-kuutti/iasb-n-toimenpiteet-ifrs-raportoinnin-ymmarrettavyyden-parantamiseksi-fi
05 huhtikuuta 2019

Yleisesti oletetaan, että perheenjäsenille on perheyrityksessä valmiina työpaikka loppuelämäksi, riippumatta siitä, täyttävätkö he taitovaatimukset tai ovatko he aidosti sitoutuneita työtehtäviinsä. Kyseinen ajattelutapa sivuuttaa täysin yrityksen liiketoiminnalliset sekä mahdollisesti myös...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/perheyrityksenkin-tulee-olla-houkutteleva-tyonantaja
02 huhtikuuta 2019

Vaikka sijoituspalveluja tarjoavat yhtiöt toimivat tarkoin säännellyllä toimialalla, on sijoituspalvelumarkkinoilla havaittu myös kuluttajien etuun kohdistuneita ongelmia. Asiakkaalle on voitu esimerkiksi myydä tuotteita sen perusteella, mistä myyjä saa parhaan palkkion eikä asiakkaan...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/olli-hyttinen/luottamus-luo-kilpailuetua-–-ja-sita-saadaan-sisaisen-tarkastuksen-avulla
29 maaliskuuta 2019

”Miksi muuttaa jotain, mikä toimii?” saattaa olla perheyrityksen mantra sukupolvesta toiseen.  Yleisesti ottaen perheyrityksissä ollaan vastahakoisia muuttamaan aiempien sukupolvien käytäntöjä. Muutostilanteilta ei kuitenkaan voida välttyä, ja vaikka kuinka epämiellyttävältä muutos saattaa tuntua...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/perheyritys-kannattaisiko-jo-kyseenalaistaa-sukupolvia-jatkuneet-kaytannot
20 maaliskuuta 2019

Perheyritysten vahvuuksina pidetään perinteisesti sitoutuneisuutta, vahvaa yrityskulttuuria sekä ylpeyttä yritystä kohtaan. Yhdessä nämä tekijät voivat parantaa perheyrityksen kilpailuasemaa. Muiden yritysmuotojen tavoin perheyritysten johtamiseen liittyy omat haasteensa, kuten esimerkiksi...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/avoin-vuorovaikutus-voi-parantaa-perheyrityksen-kilpailuasemaa
18 maaliskuuta 2019

Sisäisen valvonnan ja toimintaprosessien kehitystyössä arvioidaan organisaation riskienhallintaa ja kontrollien toimivuutta. Kehittämisen kohteena ovat yleensä kovat kontrollit ja niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioiminen. Vähemmälle huomiolle jää pehmeiden kontrollien tunnistaminen...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/maiju-juujarvi/olethan-muistanut-huolehtia-myos-organisaation-pehmeista-kontrolleista
Näytetään 1 - 10 of 151
1 2 3 4 5 ...