• Etsi sinua kiinnostavaa sisältöä

    Löydät blogit, artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisumme alla olevasta kirjastosta

Näytetään 1 - 9 of 64
1  2 3 4 5 ...
26 kesäkuuta 2019

Kansainvälisellä, useassa eri maassa toimivalla yrityksellä on muistettavanaan monta määräpäivää, asetusta, työehtosopimusta ja veropykälää. Yrityksen on hallittava niin nopeasti muuttuvat kansalliset lainsäädännöt kuin taloushallinnon päivittäiset rutiinit.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/kansainvalinen-yritys-hyotyy-ulkoistetusta-talousosastosta
18 kesäkuuta 2019

Digitaalinen muutos organisaatioissa tarkoittaa digitaalisen teknologiankäytön optimointia ja joissain tapauksissa digitaalisten palveluiden laajentamista alueille, joissa sitä ei ole vielä aiemmin hyödynnetty.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/digitaalinen-muutos-–-mihin-yrityksen-tulisi-keskittya-ja-miten-muutos-vaikuttaa-liiketoimintaan
14 kesäkuuta 2019

Kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet vähittäiskaupan alalla kautta maailman, nostaen tuotteiden tai palveluiden hintoja.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/kyberhyokkaykset-lisaantyneet-vahittaiskaupan-alalla
05 kesäkuuta 2019

Onnistuneen kyberturvan keskiössä on tietoturvapolitiikka, jonka tavoitteena on suojata yritysten liiketoimintaa – aineettomia oikeuksia ja tietoja.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/ihminen-on-onnistuneen-kyberturvallisuuden-keskiossa
14 toukokuuta 2019

Riippumatta siitä, millä koodistolla (kuten US GAAP, IFRS, kirjanpitolainsäädäntö tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistus) tai millä ohjelmalla konsernitilinpäätös laaditaan, on käytännön työssä erotettavissa kaikille konsernitilinpäätöksille samat tyypilliset osa-alueet.  Periaatteessa...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/ismo-kuutti/kaytannon-vinkkeja-konsernitilinpaatoksen-laatimiseen
12 huhtikuuta 2019

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ei voi koskaan aloittaa liian aikaisin. Kukaan ei voi varmuudella tietää, koska vaihdos tapahtuu. Huono valmistautuminen rasittaa yrityksen toimintaa ja lisäksi sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia perheen sisäisiin suhteisiin ja perhedynamiikkaan.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/ala-anna-sukupolvenvaihdoksen-koitua-rasitteeksi-perheyrityksen-toiminnalle
11 huhtikuuta 2019

Hallituksen valmistelema sote-uudistus kariutui, mutta palvelujen kehittämistarve on edelleen ajankohtainen. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyö on jo monelta osin käynnissä. Minkä on nykyisen yhteistyön laajuus?  Kannattaako jatkossa sote-palveluja tuottaa yhdessä yksityisen...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/julkisen-ja-yksityisen-palvelutuotannon-yhteistyolla-laadukkaampia-sote-palveluita
08 huhtikuuta 2019

IFRS-tilinpäätösten liitetietoja on arvosteltu liiasta tietojen määrästä, olennaisten ja epäolennaisten tietojen sekoittumisesta, vakiomuotoisista kuvauksista sekä liian vähäisestä merkityksellisten ja yhteisökohtaisten tietojen esittämisestä.  Vastauksena kritiikkiin IASB:lla on jo vuodesta 2014...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/ismo-kuutti/iasb-n-toimenpiteet-ifrs-raportoinnin-ymmarrettavyyden-parantamiseksi-fi
05 huhtikuuta 2019

Yleisesti oletetaan, että perheenjäsenille on perheyrityksessä valmiina työpaikka loppuelämäksi, riippumatta siitä, täyttävätkö he taitovaatimukset tai ovatko he aidosti sitoutuneita työtehtäviinsä. Kyseinen ajattelutapa sivuuttaa täysin yrityksen liiketoiminnalliset sekä mahdollisesti myös...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/perheyrityksenkin-tulee-olla-houkutteleva-tyonantaja
Näytetään 1 - 10 of 64
1 2 3 4 5 ...