• Sosiaali- ja terveydenhuollon
  johdon konsultointi

  Tukea muutoksen johtamiseen ja rakenteiden uudistamiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon konsultointi

Tuemme julkisen sektorin asiakkaitamme muutoksen johtamisessa sekä rakenteiden uudistamisessa. Autamme kuntia suunnittelemaan tietoon perustuvaa kuntastrategiaa, jossa yhden näkökulman muodostaa kuntalaisen hyvinvointi ja tarpeet. Asiantuntijamme ovat kuntien tukena myös strategian viemisessä käytäntöön sekä asetettujen tavoitteiden arvioinnissa. Kehittämiemme menetelmien avulla on mahdollista ennakoida kuntauudistuksen vaikutuksia.


Strategian ja johtamisen neuvonantopalveluihimme kuuluvat:

 • strategian laadinta
 • kuntarakenteiden muutos
 • yhteistoimintaorganisaatioiden rakentaminen
 • palveluverkkojen ja organisaatiorakenteiden uudistus
 • palveluprosessien kehittäminen
 • tuottavuuden kehittäminen sekä
 • johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen.