• Talouden tervehdyttäminen ja
  talouden analyysit

  Tasapainoinen talous on kunnan toiminnan ydin

  Ota meihin yhteyttä

Kuntatalouden tervehdyttäminen sekä talouden ja investointien analyysit

Tasapainoinen talous on kunnan palveluiden sekä sille asetettujen tehtävien toteutumisen edellytys. Kun talous on tasapainossa ja kestävän talouden rajat tunnistetaan, on kunnalla mahdollisuus keskittyä omaan rooliinsa ja kasvattaa painoarvoaan alueensa elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäjänä.

Autamme kuntia tunnistamaan ajankohtaisten muutosten vaikutuksia mm. palvelutuotantoon, investointeihin ja rahoituspohjaan. Etsimme yhteistyössä kunnan kanssa vaikuttavimmat keinot toiminnan sopeuttamiseen sekä resurssien järkevään hyödyntämiseen. Tuemme kunnan roolia palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä, jotta kaikki tuottavuuuden kannalta olennaiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi.

Hyvällä suunnittelulla ja asiantuntevilla ratkaisuilla löydämme säästöjen lisäksi myös tuloksellisia ja vaikuttavia toimintatapoja kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseksi. Kestävän tasapainon saavuttamiseksi pyrimme alusta alkaen sitouttamaan prosessiin kaikki toteuttamisen kannalta ratkaisevat tahot, kuten päätöksentekijät, operatiivisen johdon sekä henkilöstön.

 

Olemme kuntien ja kuntayhtymien tukena muun muassa:

 • talouden nykytilan analysoinnissa
 • tasapainottamistarpeen arvioinnissa
 • tasapainottamiskeinojen löytämisessä ja investointien analysoinnissa sekä
 • toimeenpanon tukemisessa ja seurannassa
   

Talouden nykytilan analysointi

Autamme tunnistamaan taloustilanteen aiheuttamat riskit tavoitteiden, palveluiden ja lainsäädännön näkökulmasta, paikalliset olosuhdetekijät huomioiden.

 

Tasapainottamistarpeen arviointi

Analysoimme talouden kehityksen skenaariot lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Huomioimme toimintaympäristöön kohdistuvien merkittävien riskien vaikutukset nykytilaan ja talouden tasapainottamistarpeeseen.

 

Tasapainottamiskeinojen löytäminen ja investointien analysointi

Etsimme keinoja talouden tasapainottamiseen yhteistyössä kunnan kanssa. Tarkastelemme joko kokonaisuutta tai painotamme eri osa-alueita (esim. toimialat, toimitilat, korjausvelka, investoinnit, organisaatio- ja hallintorakenteet). Esitämme päätöksentekijöille konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia keinoja talouden tasapainottamiseen sekä eri investointivaihtoehtoihin vaikutuksineen.  Olemme toimintasi tukena myös talouden tervehdyttämiskeinoista päättämisen jälkeen.

 

Toimeenpanon tuki ja seuranta

Tarjoamme apua ulkopuolisen asiantuntijan roolissa talouden tervehdyttämisohjelman toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin. Asiantuntijamme ovat tukenasi myös erilaisten lisäselvitysten ja –analyysien laadinnassa, strategiatyöskentelyssä, toimintamalli- ja organisaatiomuutoksissa sekä rakennejärjestelyissä

 

Pyydä tarjous