• Investigative Due Diligence

    Tieto on avain riskien ymmärtämiseen ja hallintaan

    Ota meihin yhteyttä

Investigative Due Diligence

Tieto on avain riskien ymmärtämiseen ja hallintaan. Investigative Due Diligencen avulla voidaan kerätä olennaista tietoa esimerkiksi kumppanuutta tai yrityskauppoja aloittaessa, uudelle markkina-alueelle siirryttäessä tai rekrytoinnin yhteydessä. Asiantuntijamme keräävät tietoa esimerkiksi maineeseen ja sidonnaisuuksiin liittyen kilpailijoista, asiakkaista, kumppaneista ja yksityishenkilöistä. Asiakkaamme käytössä on myös kansainvälisen verkostomme osaaminen.

Investigative Due Diligencen palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • yritysten sekä näiden avainhenkilöiden taustatutkimukset esimerkiksi yrityskaupan tai kumppanuuden yhteydessä
  • yksityishenkilöiden taustatutkimukset esimerkiksi rekrytointeihin tai irtisanomisiin liittyen
  • markkinatiedon toimiala-analyysit sekä
  • alan kilpailijaseuranta.

 

Pyydä tarjous

 

Tukea sidonnaisuuksien hallintaan kunnille ja kuntayhtymille

Uudistunut kuntalaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä ilmoittamaan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksista julkisessa tietoverkossa kesäkuusta 2017 alkaen. Tarkastuslautakunnilla on lain velvoittama tehtävä valvoa ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Muutos lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Hallitsemalla sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvän säädännön ja toteutuksen, voidaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa luottamus voi vaarantua. BDO:n asiantuntijat toimivat kuntien ja kuntayhtymien tukena sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää sidonnaisuuksien ilmoittamisesta täältä.