This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • GRC - Governance, Risk & Compliance

    Hyvällä hallintotavalla ja riskienhallinnalla toiminnan tehostamiseen

    Ota meihin yhteyttä

GRC - Governance, Risk & Compliance

Nykypäivän verkottunut liiketoimintaympäristö yhdessä lisääntyvän sääntelyn kanssa on luonut tarpeen hallita riskejä yhä tehokkaammin. Organisaation tulee visualisoida toimintaansa yli liiketoiminta-alueiden rajojen sekä varmistaa että se on linjassa moninaisten vaatimusten kanssa.

GRC yhtenäistää organisaation informaation ja toiminnan hyvän hallintotavan, riskienhallinnan ja vaatimuksenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti.

GRC on lyhennelmä sanoista Governance, Risk ja Compliance (hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus). Sen tavoitteena on tehostaa toimintaa, jakaa tietoa tehokkaasti, välttää päällekkäisyyksiä sekä raportoida tehtävistä ja tapahtumista oikea-aikaisesti.  

 

Hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus

Hyvän hallintotavan, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden palvelun avulla autamme asiakasorganisaatiotamme työskentelemään järjestelmällisesti, tuottamaan lisäarvoa, optimoimaan suorituskykyään, hallitsemaan riskejä ja tuomaan varmuutta vaatimuksien noudattamisesta. Palvelun avulla voidaan säästää aikaa, rahaa ja resursseja. Eniten GRC:stä hyötyvät keskisuuret ja suuret organisaatiot.

Asiantuntijoillamme on vankkaa kokemusta tietoturvasta ja IT:n riskienhallinnasta moniulotteisissa ympäristöissä. Hallitsemme niin teorian kuin käytännön näkökulmat ja olemme työskennelleet useiden GRC-implementaatioiden parissa.