This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • RAY-hankkeiden tarkastus

RAY-hankkeiden tarkastus

 

RAY:n tukea saavien toimijoiden on annettava vuosittain selvitys avustusten käytöstä. Mikäli raha-automaattiyhdistyksen maksamia avustuksia on käytetty suoriteperusteisesti raportointivuotta edellisen tilinkauden aikana vähintään 50 000 euroa kaikki avustuskohteet yhteenlaskettuna, avustuksen saajan on toimitettava RAY:lle tilintarkastajan raportti raha-automaattiyhdistyksen maksamien avustusten käytöstä kyseisen tilikauden aikana.

Vuosiselvitykseen on liitettävä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan kertomuksen lisäksi tilintarkastajan laatima raportti avustusten käytöstä. Tilintarkastajan laatiman raportin avulla sekä RAY ja avustusta saanut organisaatio voivat varmistua, että avustettu toiminta tai hanke vastaa avustuspäätöstä ja hakemusta, ja että avustusehtoja on noudatettu. Palveluksessamme on RAY-hanketarkastuksiin erikoistuneita asiantuntijoita, joilla on kokemusta useiden erityyppisten hankkeiden tarkastamisesta.