This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • EU-hankkeiden ja EU-tukien tarkastus

EU-hankkeiden ja EU-tukien tarkastus

 

Euroopan unionin ohjelmakausi vuosille 2014–2020 on käynnissä ja rahoitusohjelmat ovat sen myötä uudistuneet monilta osin. EU-komission suoraan rahoittamat ja kansallisten rahoittajaviranomaisten tarkastettavat hankkeet edellyttävät perinpohjaista asiantuntemusta tilintarkastajalta. Asiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta EU-varojen ja EU-tukien tarkastuksesta koko EU–jäsenyyden ajalta. Perehdymme rahoitusohjelmien sääntöihin ja tilintarkastukseen ennakoivasti.

 

Käynnissä olevia Euroopan rakenne- ja investointirahastoja Suomessa ovat:

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja
  • Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat.

 

EU:n erillisohjelmien hankerahoitusta haetaan ja rahoitus myönnetään pääsääntöisesti Euroopan komissiosta tai sen alaisista virastoista. Asiantuntijoillamme on osaamista muun muassa seuraavista erillisrahoitusohjelmista:

  • kansalaisuus- ja ystävyyskuntatoiminta: Kansalaisten Eurooppa
  • koulutus, nuoriso, liikunta ja kulttuuri: Erasmus+, Luova Eurooppa
  • maahanmuutto ja sisäasiat: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä 
  • tutkimus, kehitys ja innovaatiot: 7. puiteohjelman projektit, Horisontti 2020, eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet (EIPYmpäristö: Life-ohjelma).

 

Alueiden kehittämisrahaston FLC-projekteissa kokeneet tarkastajamme ovat käytettävissä Työ- ja elinkeinoministeriössä sertifioiduiksi valvojiksi.Tarkastukset tehdään pääosin projektin päättyessä tai rahoittajan edellyttämässä muussa aikataulussa.