• Sukupolvenvaihdokset

    Turvaa yritystoimintasi menestyksekäs
    jatkuminen omistajavaihdoksen yhteydessä

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdoksissa verotukselliset seikat ovat keskeisessä roolissa. Sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma, jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästi sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin.

Veroseuraamukset voivat kohdistua paitsi yrityksestä luopuvaan tai luovutuksen saavaan henkilöön, myös yhtiöön itseensä. Sekä tuloverolaissa että perintö- ja lahjaverolaissa on omat sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset.

 

Varaudu ja varmista liiketoimintasi häiriötön jatkuminen 

Parhaan vero-optimoinnin aikaansaamiseksi sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja ennakointi kannattaa toteuttaa pitkällä aikavälillä. Kokeneet veroasiantuntijamme auttavat sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja läpivientiin liittyvissä kysymyksissä. Sukupolvenvaihdoksen palveluidemme myötä tuemme asiakasta turvaamaan yritystoiminnan häiriöttömän jatkumisen omistajanvaihdoksesta huolimatta.

Lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan näkökulmasta, jolloin verosuunnittelun lisäksi huomioimme yrityksestä luopuvan ja hänen läheistensä tavoitteet, taloudellisen aseman ja oikeudet.