• Vero- ja lakipalvelut kunnille ja
  kuntakonserneille

  Tukea verotusta koskeviin kysymyksiin
  arvonlisäverotuksesta yritysjärjestelyihin

Vero- ja lakipalvelut kunnille ja kuntakonserneille

Tarjoamme vero- ja yritysjärjestelypalveluita kunnille, kuntayhtymille sekä kuntakonserniin kuuluville organisaatioille sekä seurakunnille.

Asiantuntijamme voivat kartoittaa organisaation verosuunnittelumahdollisuudet sekä arvonlisä- ja tuloverotukseen liittyvien menettelyjen oikeellisuuden ja mahdolliset veroriskit. Avustamme ennakkoratkaisujen, ohjauspyyntöjen sekä palautushakemusten laadinnassa. Kokeneet asiantuntijamme antavat myös eri verotuksen osa-alueisiin kohdistuvaa koulutusta tarpeisiinne räätälöitynä.
 

Kuntien konsernirakenteen muokkaus ja yhtiöittäminen

Kunnan toimintojen tehostaminen, eriyttäminen, alueellinen yhteistyö sekä taloudellinen ennustettavuus saattavat edellyttää yhtiöittämistä tai nykyisen organisaation muutosta. Olemme avustaneet lukuisia kuntia konsernirakenteen muutoksissa ja yhtiöittämisissä.


Kuntien arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset

Asiantuntijamme ovat perehtyneet kunta-alan arvonlisäverokysymyksiin. Vaikka kuntien ja kuntayhtymien toiminnasta suurin osa on arvonlisäverotonta, kuuluu niidenharjoittama liiketoiminta arvonlisäveron piiriin. Kuntaorganisaatioiden verotuksellisiin erityispiirteisiin kuuluvat myös arvonlisäverotuksen kuntapalautusjärjestelmä sekä laskennallinen palautus. Kunnat ovat myös merkittäviä rakentamispalvelujen ostajia, ja sitä kautta useat kunnat kuuluvat rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin. 


Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • arvonlisäverokartoitus
 • arvonlisäverokoulutus
 • kuntakonsernien verosuunnittelu ja konsernirakenteen muutos
 • yhtiöittämiset ja yritysjärjestelyt
 • kuntien ja kuntakonserniin kuuluvien organisaatioiden muut verokysymykset
 • veroilmoituspalvelu sekä
 • arvonlisäverotus; ostopalvelut, vähennysoikeus, kuntapalautusoikeus, laskennallinen palautusoikeus ja kuntien oman käytön verotus.