• Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotus 2019

 

Perintöveroa maksetaan 2019 seuraavan asteikon mukaan:

1. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000–40 000

100

7

40 000–60 000

1 500

10

60 000–200 000

3 500

13

200 000–1 000 000

21 700

16

1 000 000–

149 700

19

 

2. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000–40 000

100

19

40 000–60 000

3 900

25

60 000–200 000

8 900

29

200 000–1 000 000

49 500

31

1 000 000–

297 500

33

 

Lahjaveroa maksetaan 2019 seuraavan asteikon mukaan:

1. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

5 000–25 000

100

8

25 000–55 000

1 700

10

55 000–200 000

4 700

12

200 000–1 000 000

22 100

15

1 000 000–

142 100

17

 

2. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

5 000–25 000

100

19

25 000–55 000

3 900

25

55 000–200 000

11 400

29

200 000–1 000 000

53 450

31

1 000 000–

301 450

33

 

Lahjan-/perinnönsaajat jaetaan kahteen veroluokkaan:

I veroluokka: Lapset (myös ottolapset) ja heidän rintaperillisensä (lapsenlapset, lapsenlapsenlapset jne.), aviopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat sekä avopuoliso, jos tällä on yhteinen lapsi perittävän/lahjanantajan kanssa tai jos tämä on ollut perittävän kanssa aiemmin avioliitossa.

II veroluokka: Kaikki muut – esimerkiksi sisarukset ja heidän jälkeläisensä, perittävän vanhempien sisarukset, avopuoliso.