• Asiakastarina

    Hämeenlinnan kaupunki

Julkishallinnon talous on monisyinen kokonaisuus - tilintarkastuskumppanin laaja osaaminen on lisäarvo

 

Julkisen sektorin suuret muutokset sekä vallitseva maailmantilanne asettavat uudenlaisia haasteita myös kuntien ja kaupunkien taloudelle. Hämeenlinnan kaupungin talousyksikön työtä tukevat hyvä organisaation yksiköiden välinen yhteistyö ja viestintä sekä ulkopuolisten kumppaneiden, kuten tilintarkastajien, tuki.

Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja Jussi Oksa kiittelee koko Hämeenlinnan kaupungin työyhteisöä ja ilmapiiriä.

– Täällä tukea saa, kun sitä tarvitsee. Hämeenlinnan kaupungin porukalta saa aina apua, kun kysyy – ja sama pätee BDO:laisten kanssa. Vastauksia saa nopeasti ja vuorovaikutus on erittäin välitöntä, Jussi Oksa kertoo.

Oksa tietää, että tilintarkastusyhteistyökumppanin on oltava tarkka riippumattomuudesta, mutta että on myös asioita, joissa tilitarkastusyhteisö voi tarjota konsultatiivista apua ja osaamista. Yhteistyössä BDO:n kanssa Oksa arvostaa erityisesti auttavaista ja helppoa asioiden käsittelyä mikä tekee asioinnista sujuvaa – alueella kuin alueella.

Hämeenlinnan kaupungin, kuten muidenkin kuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden hankinnat tehdään hankintalain mukaisesti. Oksa on nähnyt talousjohtajan roolissaan nyt useamman kilpailutuksen, mutta ei itse ole mukana tekemässä tilintarkastuskumppanin kilpailutusta kaupungille.

– Hämeenlinnan kaupungin tarkastustoimi tekee työnsä hyvin itsenäisesti. Näin varmistetaan, että tarkastettavien asema ei vaarannu, Oksa kertoo.

Kilpailutuksia on ollut useita ja tarkastusryhmän kokoonpanokin elänyt vuosien varrella, mutta BDO on valikoitunut Hämeenlinnan kaupungin kumppaniksi jo yli 17 vuoden ajan.

– Asiakkaan näkökulmasta sillä on oma arvonsa, että kumppanimme tuntee organisaatiomme ja toimintamme. Suuri osa tekemisestä henkilöityy tietysti kontaktihenkilöömme Minna Ainasvuoreen, mutta myös muihin BDO:n henkilöihin.

Oksalla on kokemusta BDO:n palveluista myös konsernin puolen hallitustyöskentelystä. Asiakaskokemus on ollut poikkeuksetta välitön, auttavainen ja ammattitaitoinen myös siellä.

– Tämä on ihmisiin liittyvä juttu, mutta jotain BDO on myös yrityksenä onnistunut tekemään oikein. Kulttuuri ja toimintatapa näyttää periytyvän tekijältä toiselle, mikä kertoo BDO:sta yhtiönä ja työkulttuurista siellä, Oksa sanoo.

Oksa kertoo, että myös muut hänen tiimissään ovat kehuneet vuorovaikutusta BDO:n kanssa.

 

Ajankuva on hektinen ja täynnä muutoksia

Meneillään oleva Ukrainan sota, työtaistelutoimet, Hämeenlinnan kaupungin strategiapäivitys ja hyvinvointialueuudistukset tekevät arjesta melko hektistä. Myös tulevaisuuden yhteistyömallit toimijoiden kesken voivat kokea muutoksia.

– Tilintarkastajien rooli tulee olemaan suuri esimerkiksi hyvinvointialueuudistuksissa. On otettava huomioon siirtoja koskettavat asiat sekä niiden jälkeinen aika, Oksa pohtii. – Tilintarkastuksessa ylipäätään haastavimpia asioita ovat konserniin liittyvät asiat: fuusiot ja konsernin tilinpäätös: tilintarkastajalla on tässä iso, jopa ohjaava rooli.

Hyvinvointialueiden eli hykyjen valmistelujen asiat työllistävät Oksaa ja hänen tiimiään paljon tänä vuonna. Myös talouden tasapainottaminen on saatava eteenpäin. – Tällaista määrää isoja juttuja ei ole ollut omana aikana – tämä on poikkeuksellista kuntakentällä. Jos saman verran toimintoja siirretään kunnalta vielä tulevaisuudessa pois kuin nyt, niin kuntaa ei enää ole, Oksa kertoo.

 

Kaupunkien toimintojen rakennemuutokset ja yhtiöittämiset tuovat uudenlaisia tarpeita osaamiseen

Kaupunkien toimintojen yhtiöittäminen on viime aikoina lisännyt asiantuntijuuden tarvetta.

– Hämeenlinna on Suomen kehto kuntien yhtiöittämisessä. Viime vuosina on myyty paljon toimintoja. Omasta näkökulmasta ei sisällöllistä muutosta tilintarkastustarpeisiin ole juurikaan tullut, mutta asiat tuntuvat tulevan vuosi vuodelta vaikeammiksi: konsultatiivinen tarve kasvaa ja poliittinen kiinnostus on lisääntynyt, Oksa pohtii.

Yhtiöpuolen ja kaupungin tilintarkastusprosessit ovat itsessään melko samanlaisia, mutta julkishallinnon puolella työmäärä on usein paljon suurempi. Myös julkisuuden aspekti tuo omat käänteensä tekemiseen.

Haasteita tuottaa joskus myös kirjapitolaki, joka ei ole täysin kuin veteen piirretty viiva.

– Koska tulkinnat kirjanpitolaista ja muista kirjanpitosäännöksistä eivät aina ole yksiselitteisiä on kumppanin sisäisellä viestinnällä suuri rooli. Tässä kohtaa BDO on aina noussut edukseen: tiettyyn asiaan on yksi asiantuntija ja keskusteluyhteys on aina sujuvaa.

Oksa lisää, että BDO:n kuntien ja julkishallinnon toimialan tunteminen on syvää. BDO tarjoaa myös paljon benchmark-mahdollisuuksia, sillä heillä on runsaasti kokemusta ja tietoa muista kunnista sekä kaupungeista.

 

Toimintamallin muutos helpotti konsernitilinpäätöksen laatimista

Julkishallinnon puolella on yleistä, että tilinpäätös käsitellään hallituksessa ennen tilintarkastusta.

— Alkuaikoinani kaupungilla useampi tilinpäätös meni uusiksi tilintarkastuksessa havaittujen virheiden takia, ja se oli harmittavaa. Päädyttiin muuttamaan prosessi sellaiseksi kuin osalla toimijoista jo oli, ja tilintarkastus siirrettiin tehtäväksi keskeisin osin ennen tilinpäätöksen julkistamista, Oksa kertoo.

Hämeenlinnan kaupunki muutti toimintamalliaan ja edellytti konsernin yhtiöt sopimaan tilintarkastukset jo syksyllä seuraavalle keväälle ja ajoittamaan ne ennen tilinpäätöksen julkistamista. Tämä paransi laatua merkittävästi nimenomaan konsernitilinpäätöksen osalta.

– Tämä oli iso juttu uudelle talousjohtajalle ja BDO:n apu oli korvaamaton muutoksessa, Oksa summaa.