• Kunnan talous ja toiminta 2019

Kunnan talous ja toiminta 2019

Kuntien talous kokee ennennäkemättömän muutoksen, kun sote-palveluihin liittyvät nettokustannukset poistuvat ja samalla valtionosuudet, kunnallisverotuotot sekä yhtiöverotuotot putoavat pysyvästi uudelle alhaisemmalle tasolle. Missään kunnassa muutoksen vaikutukset eivät ole tasapainossa ja valtionosuuksien sopeutusmekanismit loiventavat kuntaa kohtaavia taloudellisia vaikutuksia vain osin. Ratkaisevia uuden kunnan tulevalle toiminnalle on erityisesti vuosien 2017 ja 2018 lähtökohtatasot.  Taloussuunnittelun haastava tehtävä on luodata kunnan talous tässä muutosaallokossa uusille turvallisille vesille.

BDO tukee lukuisia kuntia talouden suunnittelussa ja maakuntauudistuksen vaikutusten arvioinnissa. Yhdessä kunnan talousammattilaisten kanssa luomme tiekarttaa läpi seuraavien vuosien muutosten.

BDO on toteuttamassa HYVE 2018: Johtaminen tulevaisuuden kunnassa -ohjelmaa yhteistyössä yli 40 kunnan ja kaupungin kanssa. Ohjelma tarjoaa kunnille tukea ja valmennusta maakuntauudistukseen valmistautumisessa ja oman kunnan tulevaisuuden määrittämisessä. Ohjelman keskeisiä teemoja vuosina 2017–2018 ovat tulevaisuuden kunnan strateginen määrittäminen ja uudistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elinvoimaisuutta tukevien valintojen aikaansaaminen ja kunnan eri sidosryhmien osallistaminen uudistustyöhön. Tärkeää on myös löytää uusia organisointi- ja toimintatapoja yhteistyöhön maakuntaprosessin edetessä. Ohjelmaan pääsee edelleen mukaan joustavasti.