• Maakunnalle annettava selvitys

Maakunnalle annettava selvitys

Kuntien tulee toimittaa selvitykset siirtyvästä toiminnasta, omaisuudesta, sopimuksista ja henkilöstöstä maakunnille 31.12.2018 mennessä. Selvityksen laatiminen edellyttää siirrettävien toimintojen eriyttämistä kunnan muusta toiminnasta. BDO on laatinut kuntien avuksi Maakunnat-Kunnat-lähestymistavan, jonka avulla kunnat voivat laatia oikeasisältöisen selvityksen maakunnalle.

Lakisääteisten sairaanhoitopiirien on varauduttava hyvissä ajoin siihen, että niiden on annettava selvitys maakunnalle siirtyvästä omaisuudesta ja vastuista 28.2.2019 mennessä. Selvityksen kohteena on mittava määrä omaisuuseriä, sopimuksia ja muita sitoumuksia.