• Omaisuuden ja toiminnan siirrot

Omaisuuden ja toiminnan siirrot

Kuntien on siirrettävä maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvään toimintaan liittyvä omaisuus maakunnille.

Toiminnan ja omaisuuden siirrot tulevat vaikuttamaan olennaisesti kuntien toimintaan ja talouteen. Kuntien mahdollisuus tehdä uudistuksen vaatimia muutoksia on rajallinen sen jälkeen, kun ne ovat antaneet (31.12.2018 mennessä) selvityksen maakunnalle siirtyvästä toiminnasta ja omaisuudesta.

BDO on laatinut kuntien avuksi Maakunnat-Kunnat -lähestymistavan toiminnan ja omaisuuden siirtoihin liittyen.

Maakunnat vastaanottavat kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta sille siirrettävään toimintaan liittyvän irtaimiston, sopimukset, immateriaaliset oikeudet ja luvat. Maakuntien on siirrettävä osa niille siirtyneestä toiminnasta ja omaisuudesta edelleen maakunnan liikelaitokselle, maakunnan omille yhtiöille tai maakuntien yhdessä omistamille palveluyhtiöille. Lue myös asiantuntijan haastattelu asiasta.

Valtaosa omaisuuden siirroista tulee tapahtumaan ns. apporttiluovutuksina. Tämä ja kirjanpitotapa edellyttää, että niin yhtiön kuin liikelaitoksen taseeseen kirjattujen omaisuuserien omistusoikeus ja arvostus on varmistettu. Lue aiheesta lisää tästä.