• Yhtiöittäminen

Yhtiöittäminen

Yhtiöittämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa maakunnan tulee varmistaa yhtiöitettävän toimintansa jatkuvuus ja kilpailukyky uudessa toimintaympäristössä:

  • Miten yhtiön palveluverkosto mukautetaan uuteen toimintaympäristöön?
  • Miten yhtiön operatiivinen toiminta mukautetaan kilpaillun toimintaympäristön edellyttämään asiakaspalvelutasoon ja palvelutuotannon tuottavuustasoon?
  • Miten yhtiöittämisprosessi toteutetaan vaarantamatta toiminnan jatkuvuutta?  

Kilpailukykyisen yhtiön perustaminen edellyttää yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan ja toimintamalliin liittyvien valintojen tekemistä ja suuntaviivojen määrittämistä yhtiöittämisprosessin aikana. Sekä yhtiön toimintaan liittyvät oikeudelliset ja hallinnolliset rajoitteet että uusi toimintaympäristö ja sen tuomat haasteet on huomioitava. Toisaalta liiketoimintasuunnitelma ja toimintamallit ohjaavat yhtiöittämisprosessin toteutusta sekä asettavat vaatimuksensa yhtiön taloudelliselle ja oikeudelliselle valmistelulle.

BDO on toteuttanut yhteistyössä asiakkaiden kanssa satoja erilaisia yhtiöittämisiä. Olemme laatineet yhteistyössä NHG:n kanssa sote-palvelutuotannon yhtiöittämisprosessin kuvauksen.