• Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä johtaminen

Tuemme kuntia tietoon perustuvan kuntastrategian suunnittelussa, jossa yhtenä näkökulmana on kuntalaisen hyvinvointi ja tarpeet. Asiantuntijamme ovat asiakkaidemme tukena myös strategian käytäntöön viemisessä sekä asetettujen tavoitteiden arvioinnissa. Kehittämiemme menetelmien avulla on mahdollista ennakoida sote- ja kuntauudistuksen vaikutuksia. 

 

Hyvinvointipalveluiden strategian, toteutuksen, arvioinnin ja johtamisen palveluihimme sisältyy:

  • riskilähtöisen, avoimen strategiaprosessin kehittäminen
  • hyvinvointitietoon perustuvan strategian suunnittelu ja johtaminen
  • hallinto- ja johtamisjärjestelmien arviointi ja uudistaminen
  • hyvän hallinto- ja johtamistavan määrittäminen ja toteuttaminen
  • toiminnan ohjauksen neuvonanto
  • hyvinvointijohtaminen uuden kunnan sekä kunnan ja uuden sote-palveluntarjoajan välillä sekä
  • sote- ja kuntauudistuksen vaikutusten ennakkoarviointimenetelmä.