• Talouden tasapainottaminen

Talouden tasapainottaminen

Tasapainoinen talous on kunnan palveluiden ja sille asetettujen tehtävien toteutumisen edellytys. Kun talous on tasapainossa ja kestävän talouden rajat tunnistetaan, kunta voi keskittyä omaan rooliinsa ja kasvattaa painoarvoaan alueensa hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittäjänä. 

Talouden tasapainottamisen analyysien avulla voimme tukea asiakastamme talouden tasapainottamisessa ja tervehdyttämisessä. Lisäksi analyysien kautta voidaan tutkia kuntastrategian toimeenpanon tuloksellisuutta. 
 

Talouden tasapainottamisen palveluihimme kuuluvat:

  • kustannushyötyanalyysit, kustannusvertailut ja taloudellinen mallintaminen
  • kustannuslaskennan, budjetoinnin ja raportoinnin kehittäminen
  • talouden nykytilan analysointi
  • tasapainottamistarpeen arviointi
  • tasapainottamiskeinojen löytäminen
  • toimeenpanon tuki ja seuranta sekä
  • järjestelmä- ja ohjelmavalinnat.