BDO:n mukaan globaalin tietoliikennetoimialan tulevaisuudessa useita epävarmuustekijöitä

22 huhtikuuta 2015

Tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatio BDO:n julkaiseman kansainvälisen raportin mukaan globaalin tietoliikennetoimialan tulevaisuuteen kohdistuu useita epävarmuustekijöitä. 

Voimakas kilpailu, taloudelliset riskit, sääntely, tietoverkkojen turvallisuus ja tietoturva sekä toimitusketjuriskit aiheuttavat epävarmuutta alalla, jota on aiemmin pidetty yhtenä vakaimmista.

Raportti tutki 60 johtavaa maailmanlaajuista tietoliikenneyritystä 13 eri globaalilla markkinalla. Raportin mukaan epävarmuutta on eniten viidellä osa-alueella:

  1. Voimakas kilpailu: Suurin osa tietoliikenneyrityksistä (58 %) kertoo lisääntyneen kilpailun olevan riski. Monien tutkittavien yritysten mukaan markkinoilla tapahtuvat yhdistymiset aiheuttavat selvän riskin. Sulautuneet yritykset hyötyvät suuremmasta brändin tunnettuudesta ja vahvemmasta taloudellisesta asemasta, kun taas vakiintuneita kilpailijoita kohtaa katteisiin kohdistuva paine, kun asiakashinnat laskevat.
  2. Talous: Lähes kaikki tietoliikenneyritykset pitävät taloudellista riskiä merkittävänä. 74 %:n mielestä kassavirta on riski, ja yli kolme neljännestä (76 %) raportoi luotonsaannin riskiksi.  
  3. Sääntely: Yli puolet (55 %) tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä mainitsee uusien ja epäsuotuisten säännösten olevan riski. Koska regulaatio vaihtelee merkittävästi maantieteellisten alueiden mukaan, globaalien yritysten on haastavaa toteuttaa yhdenmukaista kasvustrategiaa eri maissa.
  4. Tietoverkkojen turvallisuus ja tietoturva: Miltei puolet (48 %) tutkimuksessa mukana olleista tietoliikenneyrityksistä mainitsee tietoturvan ylläpidon olevan riski. Säilytettävien tietomäärien myötä kasvavat myös riskit. Suuret tietomäärät edellyttävät ulkoistamista ja pilvipalveluiden käyttöä, johon liittyy omat riskinsä.
  5. Toimitusketjuriski: Tietoliikenneyritysten toimitusketjut ovat usein lyhyitä, ja ne tukeutuvat rajalliseen määrään tuotteiden ja palveluiden toimittajia. Miltei puolet (47 %) tutkituista yrityksistä kertoo tämän liiallisen riippuvuuden olevan riski.

BDO Suomen liikkeenjohdon konsultoinnin johtaja Jan Kovero huomioi:

Riskit ja epävarmuus leimaavat globaalia telekommunikaatioalaa. Alan kansainvälinen kehitys vaikuttaa voimakkaasti myös suomalaisiin yrityksiin. Viime vuodet ovat olleet suurten muutosten aikaa Suomen telekommunikaatioalalla. Epävarmuus, isot muutokset ja erilaiset riskit näyttävät leimaavan alaa myös jatkossa.

Menestyäkseen telekommunikaatioalan yritysten pitää määritellä riskinottohalukkuutensa, tunnistaa keskeiset riskit liiketoiminnalle sekä kehittää valmiuksia vastamaan menestyksekkäästi erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin.”

Tutustu englanninkieliseen Telecommunications 2015 Riskfactor Report -julkaisuun tästä.