Taloyhtiön hallituksen muistilista tilinpäätöstä tarkastellessa - huomioi ainakin nämä kolme asiaa

16 kesäkuuta 2015

Taloyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen on taloyhtiön hallituksen vastuulla.

Käytännössä sen kuitenkin tekee usein isännöintiyritys tai tilitoimisto. Vaikka tilinpäätöksen laatiminen olisi ulkoistettu, vastuu sen sisällön oikeellisuudesta jää viime kädessä taloyhtiön hallitukselle.

Hallituksen jäseniltä vaaditaan siis tarkkuutta. Mutta jos tilinpäätöksen sisältövaatimukset ovat heille epäselviä, siitä ei välttämättä osata tai uskalleta kysyä oikeita asioita. Silloin on vaarana, että puutteita jää huomaamatta.

Mihin seikkoihin taloyhtiön hallituksen sitten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota? BDO:n kirjanpidon ja verotuksen asiantuntija Antti Suulamo nostaa esiin kolme tärkeää kohtaa:  

  1. Tarkista toimintakertomuksesta, että tilikauden olennaiset tapahtumat on esitetty oikein. Tarkista myös arvio tulevasta kehityksestä sekä isojen urakoiden kuvaukset. Olennaisia ovat esimerkiksi asiat, jotka vaikuttavat vastikkeiden suuruuteen.
  2. Tarkista vastikerahoituslaskelmat, ja vertaa niitä tulevaan talousarvioon.
  3. Tarkista, että taloyhtiön tuloslaskelman ja taseen rakenne on laissa määrätyn mallin mukainen. Sekä tuloslaskelmassa että taseessa tulee aina olla mukana edellisen tilikauden vertailutiedot. Selvitä olennaiset poikkeamat edelliseen kauteen ja sekä niiden syyt.

Antti Suulamolta on ilmestynyt tänä vuonna Hallituksen pieni tilinpäätösopas, josta on hyötyä taloyhtiön tilinpäätöksen lukemisessa ja tulkinnassa.