Tarkistettu konserniyleisohje julkaistu 18.1.2016

20 tammikuuta 2016

Yleisohje tuo mukanaan useita muutoksia, joista merkittävimpiä ovat poistoerojen sekä vapaaehtoisten varausten käsittelytavan muutos.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on julkaissut 18.1.2016 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Tarkistettua yleisohjetta sovelletaan tilikauden 2015 konsernitilinpäätöksen laadinnassa. 

Yleisohje tuo mukanaan useita muutoksia, joista merkittävimpiä ovat poistoerojen sekä vapaaehtoisten varausten käsittelytavan muutos. Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset rinnastetaan ylijäämäeriin konsernitilinpäätöstä laadittaessa siltä osin kuin niihin ei liity vastaisia verovaikutuksia. Tällä muutoksella on vaikutuksia myös sisäisen omistuksen eliminointiin, vähemmistöosuuden erottamiseen ja osakkuusyhteisön yhdistelemiseen sekä konsernin tilinpäätöskaavoihin. 

Vertailuvuoden tietojen muuttamisessa, eli saattamisessa vertailukelpoisiksi, on valittavana useita eri vaihtoehtoja ja valinnassa tulee ottaa huomioon olennaisuuden periaate.  
Tukea yleisohjeen tulkintaan

BDO tarjoaa kunnille asiantuntevaa tilauskoulutusta sekä konsultaatiota päivitettyyn yleisohjeeseen sekä kuntakonsernitilinpäätökseen liittyen.