Muutoksia verotukseen yhteisöille ja säätiöille – OmaVero yhteisöjen veroilmoituspalvelun tilalle

Jemmi Rantanen , Tax Manager |

13 lokakuuta 2017

Yhteisöjen ja säätiöiden on tärkeää huomioida, että Verohallinnon sähköisen OmaVero-palvelun käyttö laajenee marraskuussa 2017. OmaVero-palvelu korvaa vaiheittain suurimman osan Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista, kuten yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Marraskuun päivityksen jälkeen OmaVerossa on lukuisia uusia toiminnallisuuksia.

Verohallinnon tietojärjestelmän uudistamisen vuoksi OmaVero ei ole lainkaan käytössä ajalla 2-8-11. Päivityksen jälkeen OmaVerossa voi muun muassa:

  • antaa yhdistyksen tai säätiön tuloveroilmoituksen
  • tehdä oikaisuvaatimuksen yhdistyksen tai säätiön tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta
  • hakea ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta
  • hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta

Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomaketta verovuodelle 2017 on myös uudistettu merkittävästi. Sama koskee liitelomakkeita. Sähköinen OmaVero ohjaa täyttämään ilmoituksesta tarvittavat kohdat.

Pidämme yhdistys- ja säätiöasiakkaamme tästä ja muista verotusmenettelyn uudistuksista ajan tasalla.