BDO valittu Uusimaa 2019 -hankkeen riskienhallinnan asiantuntijayhteistyökumppaniksi

09 helmikuuta 2018

BDO Oy on valittu Uusimaa 2019 -hankkeen riskienhallinnan asiantuntijayhteistyökumppaniksi. Riskienhallinta on yksi Uusimaa 2019 -hankkeen 16 valmistelualueesta, joiden valmisteluun on haluttu mukaan yritysmaailman asiantuntemusta ja näkemystä.

Uusimaa 2019 -hanke valmistelee valtakunnallista maakunta- ja soteuudistusta Uudenmaan alueella. Uudenmaan maakunta- ja soteuudistus on merkittävä – se koskettaa 1,6 miljoonaa asukasta ja noin 60 000 maakuntaan siirtyvää työntekijää. Uudenmaan liiton alaisuudessa toimiva hanke on Suomen historian suurin julkisen hallinnon ja toimintatapojen uudistus, jossa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille kunnilta ja valtiolta tehtäviä vuoden 2020 alusta alkaen.

- Riskienhallinta on ajankohtainen asia, kun suunnitellaan maakuntien toiminnan käynnistämistä. Maakunnissa riskienhallinta on erityisen tärkeässä asemassa, koska niiden toiminta tulee olemaan laajaa ja järjestettyä usean eri organisaatiomuodon kautta. Meidän mielestämme riskienhallinta on tärkeä keino varmistaa maakunnan perustamiseen liittyvien projektien onnistuminen, BDO:n riskienhallinnan projektipäällikkö Olli Uotila kuvailee.

Asiantuntijatyö toteutetaan vuoden 2018 aikana.

BDO:n Uusimaa 2019 -hankkeen asiantuntijayhteistyökumppanitiimiin kuuluvat projektipäällikkö Olli Uotila, kehitysjohtaja Jari Salomaa sekä toimitusjohtaja Helge Vuoti. Kuvasta puuttuu asiantuntija Heini Ruski.