BDO:n tervehdyttämispalvelut auttavat turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta

02 joulukuuta 2020

Kuluneen vuoden aikana maailmassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisiin yrityksiin ja moni yritys kamppailee edelleen sopeutuakseen muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Suomessa on toistaiseksi vältytty suurelta konkurssiaallolta, mutta poikkeustilanteen pitkittyminen aiheuttaa monissa yrityksissä huolta siitä, miltä yrityksen tulevaisuus näyttää ja miten juuri nyt tulisi toimia.

”Moni yritys kohtaa vaiheita, jolloin sen kasvu hidastuu tai pysähtyy, tai sen toiminnan jatkuvuus vaarantuu erilaisten syiden takia. Tyypillisiä syitä ovat toiminnan ja sen kasvun mahdollistavan rahoituksen puute, vanhan toimintamallin huono yhteensopivuus kasvaneen tai uuteen toimintaympäristöön joutuneen yrityksen liiketoimintaan, tai vaikeus tehdä strategisia valintoja tuotteiden tai asiakasryhmien osalta”, kertoo rahoitusasiantuntija Petri Ekman, joka toimii Senior Advisorina yhteistyökumppanin roolissa BDO:n yritysten tervehdyttämispalveluissa.

”Usein ongelmaksi muodostuu myös jo päätetyn muutosohjelman saaminen käyntiin tai sen toteutuksen pysähtyminen.”, Ekman jatkaa.

 

Yrityksen tilanteen tarkastelu on keskeinen osa yritystoiminnan kehittämistä

Oman yrityksen toimintatapojen ja taloudellisen tilanteen objektiivinen tarkastelu on keskeinen osa yritystoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Yrityksen terveydentilan varmistaminen on hyödyllistä kaikille yrityksille tilanteesta riippumatta. Mitä aikaisemmin yrityksen johto ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, sitä todennäköisemmin niillä saavutetaan myös parhaat tulokset.

”Kestävän tuloksenteon kannalta on tärkeää vahvistaa organisaation kyvykkyyksiä ja varautua sekä vastata yllättäviin liiketoiminnan muutoksiin ajoissa. Tuloksenteon notkahtaessa on tärkeää identifioida juurisyyt ongelmille, luoda avoin läpinäkyvä kommunikointikulttuuri eri tahojen välille sekä suunnitella kestävät ja toteuttamiskelpoiset toimenpiteet positiivisen kehityksen varmistamiseksi.”, kertoo BDO:n asiantuntijatiimissä myös neuvonantajana toimiva Masse Ervasti, jolla on pitkä kokemus pörssiyhtiöiden johtamisesta ja monipuolisista tervehdyttämishankkeista.

Yritystä tervehdytettäessä koko yrityksen sitoutuminen sekä tervehdyttämissuunnitelman laatimiseen että toteuttamiseen on ensisijaisen tärkeää. Ulkopuoliset asiantuntijat tarjoavat näkemyksiä ja neuvoja käytettävissä olevista toimenpiteistä sekä tukevat johtoa niiden läpiviennissä. Ulkopuolisten näkemysten tärkeintä antia on yleensä uusien polkujen löytäminen.

”Yrityksen ulkopuolinen asiantuntijaryhmä voi tukea asiakkaitaan kasvupolkujen löytämisessä, rahoituskapeikkojen avaamisessa, muutoksen määrittelyssä, johtamisessa ja ennen kaikkea muutoksen implementoinnissa liiketoiminnan arkeen”, kuvailee Petri Ekman.

 

Yritysten tervehdyttämiseen tarvitaan monipuolista osaamista

BDO:n on koonnut yhteen kaikki olennaiset liiketoiminnan tervehdyttämiseen tarvittavat palvelut ja osaamisen. Palvelukokonaisuus sisältää toimenpiteitä aina yrityksen tilanteen kartoituksesta kokonaisvaltaisen tervehdyttämissuunnitelman luontiin ja toteutukseen. Tervehdyttämispalvelujen kautta löydetään erityisesti pk-yritysten tarpeisiin sopivia, heti toteutettavissa olevia toimenpiteitä.

”BDO:n tervehdyttämistiimin avainosaamisaluetta on muutosprosessien läpivienti tuloksenteon parantamiseksi sekä yhteisen ja avoimen kommunikaatioyhteyden luominen eri osapuolten välille. Näiden avulla saadaan kriittisimmät haasteet tunnistetuksi ja liiketoiminta vakautetuksi ja stabiloiduksi nopeasti", Masse Ervasti kuvailee.

”Olemme saaneet asiakkailtamme erittäin positiivista palautetta toteuttamistamme tervehdyttämisprojekteista,” kertoo BDO:n partner ja Valuation & Corporate Finance -ryhmän johtaja Jan Kovero.

BDO:n talouden ja johtamisen asiantuntijoilla on monipuolista kokemusta yksityissektorin eri toimialojen organisaatioiden palvelemisesta. Yhteistyökumppanit Masse Ervasti ja Petri Ekman toimivat Senior Advisor -rooleissa osana BDO:n tervehdyttämis- ja uudelleenjärjestelytiimiä. Masse Ervastilla on yli 30 vuoden kokemus yritysjohtamisesta, strategiakehityksestä, rakenneuudistusjohtamisesta sekä pörssiyhtiöiden ylimmistä johtotehtävistä. Petri Ekman on erikoistunut rahoitukseen, rahoitus- ja suojausinstrumentteihin ja riskienhallintastrategioihin. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus pankkialalta ja johtotehtävistä.

 

 

Kuvissa vasemmalla Petri Ekman ja oikealla Masse Ervasti.