Yksi BDO:n perustajista, professori Hans-Heinrich Otte, on kuollut

16 maaliskuuta 2020

Professori Hans-Heinrich Otte, yksi BDO:n perustajista, on kuollut 94 vuoden iässä.

Professori Hans-Heinrich Otte aloitti uransa tilintarkastajana vuonna 1951 hampurilaisessa yrityksessä, josta myöhemmin tuli BDO AG. Vuonna 1961 hänet nimitettiin yrityksen hallitukseen ja vuonna 1969 hallituksen puheenjohtajaksi.

Professori Hans-Heinrich Ottella oli merkittävä rooli nykyisen kansainvälisen BDO:n rakentamisessa. Hän toimi BDO:n Global Policy Boardin puheenjohtajana vuosina 1980–1992 ja BDO Councilin puheenjohtajana vuosina 1980–2001. Molemmissa rooleissa Otte osoitti erinomaista johtajuutta ja auttoi rakentamaan perustan BDO:n menestykselle. Hän jatkoi kollegoidensa auttamista vielä senkin jälkeen, kun hänet vuonna 2001 nimitettiin BDO Internationalin kunniapuheenjohtajaksi. Hän on ansaitusti BDO:n nimen "O".

Professori Hans-Heinrich Otte jaksoi aina tuoda esille, miten tärkeää yhteistyö on kansainvälisissä verkostoissa. Hän oli todellinen ristiinmyynnin pioneeri, joka ymmärsi, että pienempikin verkosto voi menestyä auttamalla toisiaan ja järjestämällä jäsenilleen referred in -toimeksiantoja. Hänellä oli myös aina vahva usko siihen että Suomen BDO kasvaa merkittäväksi toimijaksi, jo 1980-1990-luvuilla, kun olimme vielä pieni toimisto.

Olemme syvästi kiitollisia professori Hans-Heinrich Otten rakentamasta vahvasta perustasta nykyiselle BDO:lle ja otamme osaa hänen perheensä ja läheistensä sekä saksalaisten kollegoidemme suruun.