Artikel:

Hur redogör din kommun för bindningar?

06 oktober 2016

Olli Uotila, Manager, Intern revision och riskhantering |

Från och med nästa sommar ska varje kommun och samkommun redogöra för bindningar av förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i ett offentlig register. Det är revisionsnämndens uppgift att övervaka att redogörelser om bindningar genomförs samt att fullmäktige underrättas om dessa.

I princip är det enkelt att publicera redogörelserna: den som är skyldig att lämna en redogörelse anger sina bindningar i ett dokument som läggs ut på kommunens webbplats. I praktiken består processen emellertid av flera skeden. För det första måste man veta vem som ska ange uppgifter om sig själv och vilka alla bindningar som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse. För det andra måste man övervaka att alla som är skyldiga att lämna en redogörelse har redogjort för sina bindningar. Dessutom ska man skapa en process för att upprätthålla uppgifterna. Genom processen säkrar man att informationen är aktuell samt vid behov lätt tillgänglig.


BDO har utvecklat som en lösning en tjänstehelhet för skyldigheten att redogöra för bindningar. Lösningen gör det möjligt för kommunen att redogöra för bindningar på det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet. Vi stöder kommunen från planeringsskedet ända till att säkra kontinuerligt upprätthållande av uppgifterna i registret. Vi hjälper kunden att välja det lämpligaste handlingssättet samt att ta fram interna anvisningar. Systemet som vi erbjuder för upprätthållande av uppgifter minskar det manuella arbetet och hjälper att övervaka kvaliteten på redogörelserna.  Tjänsten är lättanvänd och den är tillgänglig på både finska och svenska. Vi erbjuder en omfattande utbildning om hur systemet används till de systemadministratörer som utses av kundorganisationen. Vi har även tagit hänsyn till datasäkerheten, och alla anmälningar och ändringar sparas i systemets uppgifter. Ett av de viktigaste syftena med redogörelser för bindningar är att öka transparensen samt förtroendet för beslutsfattandet. I vår tjänst kan man söka uppgifterna snabbt och enkelt.

Vill du veta mer om redogörelser för bindningar eller vår tjänst? Kontakta oss och beställ en presentation.