Artikel:

BDO 2018 IFRS Financial Statements -rapporteringsmallen har publicerats!

24 januari 2019

Med tanke på de senaste ändringarna i internationella redovisningsstandarder publicerade vi BDO 2018 IFRS Financial Statements -rapporteringsmall. Rapporteringsmallen hjälper upphovsmannen av bokslutet och revisoren genom att till exempel ge illustrativa exempel på de presentation- och upplysningskrav som IFRS standarden medför.

Rapporteringsmallen är på engelska.

Ladda ner rapporteringsmallen från länken nedan.

BDO 2018 IFRS Financial Statements >