Publikation:

BDO Horizons 1/2019

26 juni 2019

Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet och tittar närmare på flera större regioner och ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och prognosticerar vart den är på väg. Årets första BDO Horizons analyserar hur marknaden för Private Equity ser ut nu och i framtiden. BDO:s M&A-experter tittar tillbaka på hur M&A-aktiviteten avslutades i 2018 and blickar framåt.

BDO Horizons 1/2019 behandlar följande teman:

  • Global överblick: värdena för förvärven är fortsatt höga, men deras antal faller
  • Särskilt tema är kampen för privat kapital i företagsförvärv
  • Nordamerika och växande oro över den finansiella situationen
  • Telekom och media: fem trender som kan påverka teknikförvär 2019

Ladda ner den urprsungliga publikationen