Publikation:

BDO Horizons 3/2019

15 september 2019

Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet och tittar närmare på flera större regioner och ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och vart den är på väg.

Årets tredje upplaga innehåller:

  • Globalt perspektiv – Vi ser ett färre antal företagstransaktioner. Är det ett paradigmskifte eller en kortsiktig påverkan av globala handelsspänningar?
  • Feature – Mineralrik stat i Australien drar till sig internationella investerare
  • Nordamerika – Flyktiga marknader med växande ekonomiska och politiska problem
  • Storbritannien och Irland – Goda M&A-utsikter trots utmanande affärsmiljö
  • Naturresurser – Makroekonomiska händelser fortsätter att påverka M&A-aktiviteten eftersom handelsspekulationer influerar marknaden
  • Hälso- och sjukvård – Stabila affärsvolymer ökas av ett antal nya stora erbjudanden
  • Teknik & media – Ledande sektor upplever en period av dämpad M&A-aktivitet
  • Konsument & detaljhandel – Ny generation på arbetsmarknaden utvecklar detaljhandelsupplevelsen med ny teknologi

Publikationen är på engelska.