• BDO Horizons 3 | 2022
Publikation:

BDO Horizons 3 | 2022

04 augusti 2022

Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet och tittar närmare på flera större regioner och ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och vart den är på väg.

Publikationen är på engelska.