• European Property Tax Guide 2021
Publikation:

European Property Tax Guide 2021

08 juli 2021

Funderar du på att investera i fastighet i ett annat europeiskt land i år? 

BDO Global publicerade i juni 2021 en ny guide om fastighetsskatter i Europa. Denna guide är för ägare och eventuella köpare av fastigheter utomlands och sammanfattar skatte- och lagbestämmelser i Frankrike, Tyskland, Sverige och Spanien samt 10 andra europeiska länder. I guiden finns information om bland annat juridiska krav, skatteregler och registreringsavgifter för ägandet av fastigheter.

 

Bekanta dig även med vår interaktiva karta som illustrerar det aktuella läget för transparensen i beskattningen globalt.

 

Guiden är på engelska.