• BDO Transparency Report 2021
Publikation:

BDO Transparency Report 2021

22 juli 2021

Som en global organisation har BDO bundit sig till öppenhet. BDO-nätverkets öppenhetsrapport 2021 behandlar bland annat förvaltningsseder, risk- och kvalitetskontroll, allmänna principer och avtal samt arbete för hållbar utveckling.

Ladda ner rapporten och läs mer om verksamheten av vårt globala expertnätverk.

Rapporten är på engelska.

 

LADDA NER RAPPORTEN