• Tredjepartsattestering
Publikation:

Tredjepartsattestering - ett strategiskt och systematiskt tillvägagångssätt för riskhantering

06 augusti 2021

Organisationer kämpar med en snabbt växande uppsättning av risker som deras företag står inför. Att utlägga verksamhet till en tredje part kan medföra oväntade risker. Därför har tredjepartsattestering blivit ett allt viktigare verktyg för att skapa förtroende och effektivitet mellan leveranskedjor och leverantörsrelationer.

 

Läs mer i den illustrativa globala rapporten. Rapporten är på engelska.