Artikel:

Alisa Vainios karriär stöds av noggrant utvalda stödtrupper

22 juni 2016

Att hitta rätt stödtrupper och samarbetspartner hjälper till att fokusera på det väsentliga. Även om långdistanslöparen Alisa Vainio har valt en individuell idrottsgren, nås de bästa resultaten med hjälp av välfungerande stödtrupper. Till exempel hjälper tränaren henne att få ut de bästa prestationerna, läkaren ger råd för att hitta en lämplig diet, familjen och idrottsföreningen stödjer och uppmuntrar och samarbetet med sponsorer möjliggör deltagande i till exempel internationella träningsläger.

Med hjälp av stödtrupperna kan Alisa bättre koncentrera sig på sin kärnkompetens och sina mål. Eftersom Alisa själv ställer upp sina mål, ser hon en stor grupp av stödjare som något positivt och uppmuntrande. Hon upplever inte att det skapar press för att hon måste lyckas.

-    Snarast kräver jag av mig själv att jag måste höja nivån, jag kan inte stampa på stället, säger Alisa.  

Alisas tränare är Rami Virlander, Finlands friidrottsförbunds grentränare för långdistanslöpning. Alisas och Ramis samarbete började för nästan tre år sedan, då Alisas huvudgren fortfarande var ishockey. Redan då hade hon segrat i bland annat hinderlöpning för 16-åringar.   

-    Samma höst kallades Alisa till ett läger inom ramen för långdistansprojektet i Pajulahti och Alisas huvudgren höll på att bytas från ishockey till löpning. Den personliga träningen började senare under vintern. Andra gången jag blev ombedd gick jag med, fast vi inte bor på samma ort, minns Rami Virlander.
-    Avståndet har förutsatt många diskussioner och aktiva kontakter under träningsrelationen, samt ett välfungerande team i övrigt, säger han.

Rami gör bland annat upp Alisas träningsprogram, och Alisas pappa Jyrki Vainio medverkar ofta i det dagliga genomförandet av programmen.
-    Pappa cyklar bredvid mig när jag löper och måste ibland ta emot mina kläder. När jag startar har jag alltid mycket kläder på mig.  Först åker mössan av, sedan handskarna. Pappa är klädhängaren bredvid mig, säger Alisa med ett skratt.