This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Global Tax Outlook 2020

    Beskattningens värld håller på att förändras

Publikation:

Global Tax Outlook 2020

03 november 2020

Skattedirektörer över hela världen möter nu aldrig förut skådade förändringar, när de reagerar på de inre och yttre tryck som deras företag utsätts för. På grund av COVID-19-krisen, utvecklingen av digitaliseringen av teknik och beskattning, skattemyndigheternas krav samt skattereformernas förändringshastighet och reglering möter företagen deras mest centrala utmaningar gällande skatteärenden och utvecklingen av deras egen affärsverksamhet. Beskattningens värld håller på att förändras.

Global Tax Outlook 2020-rapporten erbjuder en aktuell översikt över beskattningens utmaningar och utsikter som de internationella företagens skatte- och finansdirektörer just nu möter i sin vardag. Rapporten har utarbetats som del av det globala skatteforskningsprogram som BDO lanserade i år. Företagsledare från över 50 länder har intervjuats för rapporten och även företag från Finland och andra nordiska länder har deltagit i undersökningen. Rapporten handlar om de mest allmänna teman inom beskattningen som företagsledarna inom olika branscher anser vara utmanande just nu och inom den närmaste framtiden.

Undersökningen inleddes i början av året innan COVID-19-krisen bröt ut. Redan då kunde man observera en uppenbar försiktighet på marknaden. Forskningstemana planerades så att de fokuserar på utmaningar som gäller reglering av beskattning och affärsverksamhet samt teknik.

 

 

I rapporten, som har sammanställts av BDO:s internationella skatteexperter och forskningsorganisationen Meridian West, kan man se konsekventa teman. ​ Nedan har samlats några citat om rapportens viktigaste teman av Robert Aziz, Global Head of Tax vid BDO.

Ett skattemässigt perspektiv på COVID-19-pandemin

”COVID-19-pandemin har starkt lyft fram affärslivets behov av ekonomiskt bistånd. Regeringar över hela världen har arbetat extremt hårt för att hindra en permanent försämring av den ekonomiska grunden. En viktig aspekt i krisen är beskattningens roll och det ska den vara också i fortsättningen i företagens och regeringarnas beräkningar.”

Kontanter och skatter

”Skatterna har varit en av de viktigaste mekanismer som regeringarna har använt för att stöda företag och folk under krisen. Det gamla uttrycket att kontanter är kung stämmer. Företagen har förstått hur stor roll skatterna har spelat i kassaflöden och att förstå detta är en viktig del av beslutsfattandet.”

Överensstämmelse

”Ur den skattemässiga aspekten lyfter undersökningen fram tre stora frågor. Globalt är ett av företagens största bekymmer hur man kan göra alla deklarationer både rätt och i tid, och hur man kan följa alla krav när man jobbar inom många olika jurisdiktioner.”    

”Den andra frågan är att hur kan man reagera effektivt på flera skatteförändringar. Regeringarna måste behandla de uppkomna underskotten, och olika slags skattereformer kommer att vara en del av detta tänkande.”

”Enligt resultaten har över 40 procent av företagen aktivt förändrat sina processer som gäller skatteplanering – hur de ska fatta beslut om frågor som gäller beskattningen och hur de ska närma sig skatteärendena.”

Regionala skillnader

”Det finns skillnader och nyanser över hela världen – till exempel säger över 80 procent av de amerikanska respondenterna att behandlingen av de nya skattereformerna och skattereglerna är en av deras största utmaningar. Globalt är detta antal cirka 60–65 procent, vilket återspeglar något särskilt om den politiska situationen i USA gällande hur regeringarna handlar när de förändrar sina skattelagar.”

”Ur teknologins synvinkel är den största utmaningen för amerikanerna att hitta resurser, medan i Asien, som behärskar resurserna och teknologierna, är det mer fråga om roller och ansvar, samt effektivt ibruktagande.”

Teknologi

”Teknologin är ingen mirakelmedicin eller snabb lösning. Det finns väldigt få exempel på hur en stor teknologibaserad insats på infrastruktur skulle ha lyckats i tid så att den skulle ha stannat inom budgeten eller blivit lönsam. I stället för att försöka nå en hundraprocentig automatisering, är det möjligt att ta fler steg med mindre insatser. Genom att automatisera de existerande manuella processerna är det möjligt att befria resurser för en mer strategisk riktning och översyn av frågorna.”

Digitalisering av beskattningen

”Digitaliseringen av beskattning kommer att bli ännu viktigare. Regeringarna ser dina skattskyldigheter i realtid och indriver dem automatiskt. Digitaliseringens exakthet är också en stor fördel för företagen – undersökningen visade att globalt sett tillägnar sig för närvarande 70–85 procent av företagen digitaliseringsstrategier eller ämnar införa sådana för att kunna uppfylla skattemyndigheternas krav.

Framtidsutsikter

”Framtiden kommer att vara förmögen, men just nu är vägen dit gropig – förmodligen har vi inte ännu sett det värsta. Företagen måste bli smidigare, vara i gott skick och eventuellt bli mindre. Permanent små sektorer kommer att hitta nya möjligheter. Vi kommer säkert att se mer påhittighet och kreativitet.”

 

Ladda ner rapporten på engelska nedan.