Video:

BDO 25 år i Finland

04 december 2017


Finlands jubileumsår är även ett jubileumsår för BDO, eftersom det i år har gått 25 år sedan BDO inledde sin verksamhet i Finland. Dessutom har det i år gått 25 år sedan BDO:s viktigaste dotterbolag, BDO Audiator Oy, grundades. Det internationella BDO-nätverket har erbjudit kunder experttjänster inom revision, ekonomi och förvaltningen sedan år 1963.

BDO:s och det självständiga Finlands jubileumsår firades den 8 november i Gamla studenthuset i Helsingfors. BDO:s 25-års jubileum är en del av programmet för att fira Finlands hundra år av självständighet år 2017.

På videon kan du se feststämningen.