• Erfarna experter

Erfarna experter

Hörnstenarna i vår verksamhet är ett ansvarsfullt kundarbete, en modig förändringshantering samt en kunnig och välmående personal. Hela vår verksamhet bygger på våra experters kunnande. Vi vill erbjuda våra experter en trivsam och uppskattande arbetsmiljö, där de kan utvecklas och ta fram sitt bästa kunnande för våra kunder. Våra experter har en nyckelposition när det gäller att bygga upp långvariga och förtroendefulla kundrelationer.   

Hos oss får du utnyttja och utveckla din yrkeskunskap samt ta dig an lämpliga utmaningar. Vi har experter inom såväl revision, beskattning, företagsarrangemang som intern revision och riskhantering. Dessutom erbjuder våra rådgivnings- och utvecklingstjänster omfattande karriärmöjligheter för både experter inom näringsliv och konsulter för den offentliga förvaltningen. Vi stödjer en kontinuerlig kompetensutveckling och avläggande av branschexamina.  

I takt med att verksamhetsmiljön ändras behöver även våra kunder bättre service av oss och djupgående insikter som stöd för deras verksamhet. Vi följer aktivt upp ändringar i revisionsbranschen och våra kunders verksamhetsmiljö och säkerställer att våra experter erbjuder våra kunder det som de behöver. Vårt mål är en kraftig tillväxt och ett mångsidigare serviceutbud. 

Om du vill vara med i vår tillväxtberättelse och en uppskattande arbetsgemenskap, bekanta dig med våra lediga jobb eller kontakta oss – vi diskuterar dina karriärmöjligheter!