• Lösningar

Tillväxtföretag

Det är typiskt att ett tillväxtföretag går igenom fyra olika faser under sin livscykel: start-up, tillväxtfas, expansion och en mogen fas. Vi hjälper företagen att förverkliga sina drömmar och möta utmaningarna och särdragen för varje fas.

Kommunkoncerner och samkommuner

Den globala ekonomin och den teknologiska förändringen utmanar kommunerna att förnya sig och utveckla sina tillvägagångssätt. Vi stöder dig i vardagen och förändringen: vi hjälper dig med kostnadshantering samt planering och analys av ekonomin.

Kommunkoncerner och samkommuner

Den globala ekonomin och den teknologiska förändringen utmanar kommunerna att förnya sig och utveckla sina tillvägagångssätt. Vi stöder dig i vardagen och förändringen: vi hjälper dig med kostnadshantering samt planering och analys av ekonomin.

Börsnoterade bolag

Av företagen krävs allt mer bra hantering, tillsyn samt en transparent och ansvarsfull rapportering. Vi stöder ledningens beslutsfattande genom att bidra med expertis till frågor som gäller ekonomi och administration @ oavhängigt, effektivt och...