• Börsnoterade bolag

    Vi stöder dig i din tillväxt runt om i världen – oavhängigt, effektivt och högklassigt

Vi stöder dig i din tillväxt runt om i världen – oavhängigt, effektivt och högklassigt

Företagens verksamhet styrs av olika lagar, förordningar och föreskrifter. Dessutom förväntas särskilt av börsnoterade bolag i allt större omfattning även samhällsansvar och transparent verksamhet. Av företagsledningen krävs förutom bra hantering och intern och extern tillsyn även öppen och tydlig rapportering som omfattar all verksamhet och följer bestämmelser.

Vi stöder företagsledningens beslutsfattande genom att bidra med expertis i fråga om efterlevnad av internationella redovisningsstandarder (särskilt IRFS), intern revision och riskhantering, börsnoteringssituationer samt olika beskattningsfrågor. Vårt internationella nätverk har djup erfarenhet av omorganisering av ekonomiförvaltning och global outsourcing av centrala delområden, såsom bokföring, löneadministration och skattedeklarationer. Våra experter använder praktiska verktyg för styrelsers och deras olika kommittéers, särskilt revisionskommitténs, verksamhet.

Vi hjälper även din organisation att skapa bestående värde såväl organiskt som genom företagsförvärv. Våra experter stöder dig i omstruktureringar i alla skeden, vare sig det är fråga om förvärv eller försäljning av företag eller en enskild affärsverksamhet, konsolidering inom branschen, anskaffande av finansiering eller annan egendom eller strukturarrangemang före eller efter börsnotering.

Hos oss utgår allt från viljan att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och drömmar. Vårt team stöder er praktiskt och sammanhängande genom att kombinera olika expertområden – oavhängigt, effektivt och högklassigt. I centrum för vår verksamhet är nära kundförhållanden: vår platta organisationskultur gör det möjligt för våra experter att reagera snabbt samt att vara lätt tillgängliga och flexibla. Tack vare vårt internationella nätverk kan vi upprätthålla ett nära förhållande överallt i världen.