Våra tjänster för börsnoterade bolag

Vi säkerställer en smidig affärsverksamhet och tillväxt runt om i världen – oavhängigt, effektivt och högklassigt. Vi hjälper ditt bolag att uppnå sina mål på följande delområden:
 

Revision

Vårt samarbetsfokuserade och riksorienterade angreppssätt till revision siktar mot en övergripande förståelse för er affärsverksamhet. I revisioner använder vi det internationella APT Next Gen-programmet som möjliggör en tillförlitlig och trygg granskning av stora datamängder samt allt bättre genomgång av kvalitetshantering och tillsynsarbetet. Vid revision av internationella koncerner möjliggör APT Next Gen ett enkelt arbete med lokala revisionsteam. Tack vare vår globala metod är våra tillvägagångssätt enhetliga och transparenta över hela världen.

 

Country Desks

Affärsverksamhet som överskrider statsgränser medför såväl möjligheter som risker. Vårt internationella nätverk har en bred erfarenhet av olika länders verksamhetsmiljöer samt de lagstiftningsmässiga utmaningar som våra multinationella kunder möter. Vårt nätverks Country Desks hjälper dig att utvidga din affärsverksamhet strategiskt och effektivt till nya områden.

 

Skattetjänster och juridiska tjänster

Vi hjälper ditt företags ekonomiledning och skatteteam såväl i inhemska som internationella skatteärenden och juridiska ärenden. Vi stöder ditt företag i att hantera skattefrågor och juridiska frågor som är kritiska för er affärsverksamhet samt att bättre identifiera och minimera risker i anknytning till dem. Våra experter i 167 länder stöder dig i vardagen i skattefrågor och juridiska frågor, och du når dem centraliserat via oss i Finland.

Vårt erfarna team hjälper ditt företag globalt bland annat inom följande områden:


Företagsomstruktureringar

Vi hjälper dig att förstå ekonomiska faktorer i samband med företagsförvärv, försäljningar, fusioner, fissioner av bolag, anskaffning av kapital och börsintroduktioner. Vår mångsidiga praktiska erfarenhet från olika branscher och otaliga företagsomstruktureringar garanterar att vi kan erbjuda ditt företag rådgivning som ökar dess värde, minskar dess risker och hjälper att hitta lösningar för att uppnå dina mål. Vi skräddarsyr våra lösningar för att svara mot ditt företags individuella behov – vare sig omstruktureringen sker i Finland eller utomlands.


Intern revision och riskhantering

Vi stöder ledningen i ditt företag i att uppnå målen genom att erbjuda dem viktig information som stöd för beslutsfattandet. Vi hjälper ditt företag att utveckla sin interna tillsyn samt att bättre identifiera och hantera sina risker. Våra experter stöder dig i att följa såväl interna som externa krav samt i att stärka förvaltningsprocesserna.

Etisk kommunikationskanal

Vi hjälper ditt företag att övervaka missbruk och ingripa i osaklig verksamhet i organisationen. Vår tjänst rörande en etisk kanal erbjuder företagets anställda och intressentgrupper ett tillförlitligt och säkert sätt att meddela eventuella misstankar om missbruk eller oetisk verksamhet, vilket stöder företagets ledning i risk- och rykteshantering.

 

Outsourcing av ekonomiförvaltning

Outsourcing av ekonomiförvaltning erbjuder företag med global verksamhet ett enkelt sätt att säkerställa att internationella bestämmelser iakttas utan att en egen ekonomiavdelning behöver grundas i varje verksamhetsland. Vi erbjuder en omfattande och transparent tjänst genom en samarbetspartner – vi koordinerar centraliserat i Finland arbetet av lokala experter i 167 länder.

 

Förberedelse av listning

Verksamhet som ett börsnoterat bolag

 

Vi kartlägger er situation tillsammans!

Våra erfarna experter stöder dig i att uppnå dina mål. Vi har färdiga lösningar för olika ekonomiska och administrativa frågor, men vi kan också ta fram tjänster precis utifrån ditt företags behov. Lämna en offertbegäran eller ställ oss fler frågor!

Kontakta oss