• Kommunkoncerner
    och samkommuner

    Vi stöder dig i förändringar, reformer och digitalisering

Vi stöder dig i förändringar, reformer och digitalisering

Kommunernas verksamhetsmiljö befinner sig i en ständig förändring. Den globala ekonomin och den teknologiska förändringen utmanar kommunerna att förnya sig och utveckla sina tillvägagångssätt. Kommunernas roll förnyas i framtiden bland annat i och med social- och hälsovårdsreformen.

Vi är Finlands ledande expertorganisation inom ekonomi- och förvaltningstjänster som erbjuder tjänster för den offentliga förvaltningen. Över tjugo års erfarenhet och en bred kundkrets garanterar en ingående sakkunskap om offentliga samfund. Vi är marknadsledare i fråga om kommunsektorns revisioner, vilket gör det möjligt att flexibelt utnyttja vårt expertnätverk som omfattar hela landet i olika specifika frågor som gäller kommunsektorn och granskningar med kontrollgrupper. Dessutom är vi en betydelsefull aktör också i den privata sektorn, så vi känner väl till beröringspunkterna och samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och affärslivet.

Hos oss utgår allt från viljan att hjälpa våra kunder och varandra att uppnå mål. Vi hjälper kommuner och kommunorganisationer genom att kombinera vår djupa expertis om offentliga samfund med kunskaper om affärslivet. Våra experter runt om i Finland stöder varandra och säkerställer att kunden alltid får tillgång till den bästa möjliga kompetensen. All vår verksamhet utgår från ansvarstagande, säkerställande av oavhängighet, kvalitetskontroll samt ansvar för samhället och miljön.