• Våra tjänster för
    kommunkoncerner och
    samkommuner
    Kontakta oss

Våra tjänster för kommunkoncerner och samkommuner

Vi hjälper stads- och kommunkoncerner samt samkommuner att uppnå sina mål på följande delområden:

Ekonomins planmässighet och hållbarhet

Vi är en samarbetspartner för kommuner och samfund som hör till kommunkoncerner i planering och analys av ekonomin, kostnadshantering och balansering av ekonomin.

Administrering av kapital

Vi effektiviserar den ekonomiska och verksamhetsmässiga avkastningen från kommunernas egendomsmassa och hjälper att genomföra investeringar ekonomiskt sett effektivt.

Produktion av tjänster

Vi möjliggör produktion av tjänster enligt kommunens mål genom att erbjuda lösningar för att bygga upp och ändra ändamålsenliga koncern-, tjänste- och samarbetsmodeller samt genom att genomföra helhetsmässiga upphandlingar som följer målen.

Verksamhet som följer kraven

Vi hjälper kommunerna att säkerställa att de följer de lagar, bestämmelser och anvisningar som styr deras verksamhet samt principerna för god förvaltning.

 

Vi kartlägger er situation tillsammans!

Våra erfarna experter stöder dig i att uppnå dina mål. Vi har färdiga lösningar för olika ekonomiska och administrativa frågor, men vi kan också ta fram tjänster precis utifrån din organisations behov. Lämna en offertbegäran eller ställ oss fler frågor!

Kontakta oss