• Tillväxtföretag

    Vi stöder dig i alla tillväxtfaser

Vi stöder dig i alla tillväxtfaser

Det är typiskt att ett tillväxtföretag går igenom fyra olika faser under sin livscykel: start-up, tillväxtfas, expansion samt en mogen fas. Varje tillväxtfas har sina egna utmärkande drag som förutsätter av företaget ansträngningar. Vi hjälper företagen att förverkliga sina drömmar och möta utmaningarna och särdragen för olika faser i varje tillväxtfas.

Start-up 

Under företagets första steg är företagarnas viktigaste uppgifter att ta fram en trovärdig och lönsam affärsplan, att skaffa nödvändiga stöd och startfinansiering samt att starta ett företag. Därefter följer framtagningen den första versionen av produkter eller tjänster, utveckling av affärslogik och formulering av försäljningsargument för att knyta de första kundrelationerna. 

Tillväxtfasen

Efter att affärsverksamheten har startat är företagarnas största utmaning att skaffa resurser som behövs för tillväxt. Detta kan bland annat betyda extern finansiering eller rekrytering av behövliga kompetenser. Dessutom ska man utveckla försäljningskanaler, finslipa de första produkterna eller tjänsterna samt skapa försäljnings- och marknadsföringsstrategier genom att utnyttja de första kundberättelserna. Ekonomiförvaltningen ska ordnas antingen själv eller med hjälp av en extern partner, och även stärkande av styrelsearbetet blir aktuellt.

Expansion

I expansionsfasen är hantering och upprätthållande av tillväxt centrala uppgifter för företagare. Detta möjliggörs bland annat genom att utveckla processer och engagera företagets nyckelmedarbetare. Om det är centralt med tanke på företagets verksamhet är detta också ett utmärkt tillfälle att diskutera internationalisering av företaget samt erövring av nya marknader till exempel med hjälp av nya produkter eller tjänster.

Den mogna fasen

När företaget har nått en mogen fas är det bra för företagare att stanna upp och fundera över dess framtid. Har företagarna som avsikt att göra en exit eller genomföra ett generationsskifte? Är det nu rätt tillfälle att förnya företagets strategi för att förbättra lönsamheten och förnyelse? Är syftet att expandera med hjälp av företagsförvärv eller vore försäljning av det egna företaget en strategiskt bra lösning?