• Etsi sinua kiinnostavaa sisältöä

    Löydät blogit, artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisumme alla olevasta kirjastosta

Näytetään 1 - 9 of 116
1  2 3 4 5 ...
05 helmikuuta 2018

Kokoamme vuosittain yhteen keskeiset verotukseen liittyvät ajankohtaiset luvut sekä verkkosivuillemme että Tärkeät luvut -julkaisuumme. Julkaisusta löytyy kootusti seuraavat ajantasaiset tiedot kotimaan verotukseen, työnantajamaksuihin ja -vakuutuksiin liittyen: luontoisedut perintö- ja...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/verotus/tarkeat-luvut-2018
29 tammikuuta 2018

Sisäisen valvonnan arviointikehikko on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa kussakin valtion virastossa ja laitoksessa. Arviointikehikossa on kuusi arviointialuetta, jotka perustuvat pitkälti yleisesti hyväksyttyyn viitekehykseen (COSO).

/fi-fi/nakemyksia/blogit/helge-vuoti/sisaisen-valvonnan-arviointikehikko-–-miten-sita-kaytetaan
29 tammikuuta 2018

Vuoden alussa valtion virastoissa ja laitoksissa on jälkeen ajankohtaista palauttaa mieleen, mitä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on menneen vuoden aikana tehty ja mitä asioita otetaan esille sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa.

/fi-fi/nakemyksia/blogit/helge-vuoti/valtion-virastojen-ja-laitosten-sisainen-valvonta-–-mita-se-pitaakaan-sisallaan
25 tammikuuta 2018

Euroopan komissio teki 18.1.2018 ehdotuksen uusista säännöistä, joissa jäsenvaltioille annetaan itsenäinen mahdollisuus määrittää alv-kannat entistä joustavammin. Samalla pk-yritysten menestymisen tueksi on tarkoituksena tarjota parempi verotusympäristö, jossa on vähemmän byrokratiaa.

/fi-fi/nakemyksia/blogit/harri-huikuri/lisaa-joustavuutta-alv-kantoihin-ja-vahemman-byrokratiaa
25 tammikuuta 2018

Vuoden 2018 alusta on tullut voimaan lukuisia muutoksia verotukseen. Yksi niistä on tuloverolain 72 a §:n uudistus, jossa säädetään tilapäisestä työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla.

/fi-fi/nakemyksia/blogit/jemmi-rantanen/tilapaisen-tyoskentelyn-aikaraja-pidentynyt-kahdesta-vuodesta-kolmeen
Näytetään 1 - 10 of 116
1 2 3 4 5 ...