• Etsi sinua kiinnostavaa sisältöä

    Löydät blogit, artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisumme alla olevasta kirjastosta

Näytetään 1 - 9 of 54
1  2 3 4 5 ...
20 maaliskuuta 2019

Perheyritysten vahvuuksina pidetään perinteisesti sitoutuneisuutta, vahvaa yrityskulttuuria sekä ylpeyttä yritystä kohtaan. Yhdessä nämä tekijät voivat parantaa perheyrityksen kilpailuasemaa. Muiden yritysmuotojen tavoin perheyritysten johtamiseen liittyy omat haasteensa, kuten esimerkiksi...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/avoin-vuorovaikutus-voi-parantaa-perheyrityksen-kilpailuasemaa
28 helmikuuta 2019

Luonnollisten henkilöiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten verotukseen on luvassa merkittävä muutos, kun osakkeisiin sijoitettavat varat voidaan vuoden 2020 alusta sijoittaa osakesäästötilille eli sijoitussäästötilille. Tällä hetkellä osakesijoituksiin sijoittanutta verotetaan...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/jemmi-rantanen/osakesaastotili-lykkaa-osakesijoitusten-juoksevien-tulojen-ja-sijoituksen-arvonnousun-verottamista
11 tammikuuta 2019

Hallitus esittää, että yhteisön kaikki tulot kuuluisivat jatkossa soveltuvin osin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntijat/tulolahdejaon-muutokset-2020
10 tammikuuta 2019

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien viimeaikaisia ​​muutoksia silmällä pitäen julkaisimme BDO 2018 IFRS-tilinpäätösmallin.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/bdo-2018-ifrs-tilinpaatosmalli/bdo-2018-ifrs-tilinpaatosmalli-on-julkaistu!
07 tammikuuta 2019

Sisäisen valvonnan arviointikehikko on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa kussakin valtion virastossa ja laitoksessa. Arviointikehikossa on kuusi arviointialuetta, jotka perustuvat pitkälti yleisesti hyväksyttyyn viitekehykseen (COSO).

/fi-fi/nakemyksia/blogit/helge-vuoti/sisaisen-valvonnan-arviointikehikko-–-miten-sita-kaytetaan
16 lokakuuta 2018

BDO on tämän vuoden aikana haastatellut satoja globaalien yritysten talousjohtajia kyberturvallisuuteen liittyen. Haastattelujen tulokset osoittavat selkeästi, että tietotaidon ja käytännön tekemisen välinen kuilu on monelle talousjohtajalle varsin turhauttava. Kuilun olemassaolo on ymmärrettävä,...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/talousjohtajan-kybertuvallisuuden-top10
Näytetään 1 - 10 of 54
1 2 3 4 5 ...