• Etsi sinua kiinnostavaa sisältöä

    Löydät blogit, artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisumme alla olevasta kirjastosta

Näytetään 1 - 9 of 60
1  2 3 4 5 ...
14 toukokuuta 2019

Riippumatta siitä, millä koodistolla (kuten US GAAP, IFRS, kirjanpitolainsäädäntö tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistus) tai millä ohjelmalla konsernitilinpäätös laaditaan, on käytännön työssä erotettavissa kaikille konsernitilinpäätöksille samat tyypilliset osa-alueet.  Periaatteessa...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/ismo-kuutti/kaytannon-vinkkeja-konsernitilinpaatoksen-laatimiseen
12 huhtikuuta 2019

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ei voi koskaan aloittaa liian aikaisin. Kukaan ei voi varmuudella tietää, koska vaihdos tapahtuu. Huono valmistautuminen rasittaa yrityksen toimintaa ja lisäksi sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia perheen sisäisiin suhteisiin ja perhedynamiikkaan.

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/ala-anna-sukupolvenvaihdoksen-koitua-rasitteeksi-perheyrityksen-toiminnalle
11 huhtikuuta 2019

Hallituksen valmistelema sote-uudistus kariutui, mutta palvelujen kehittämistarve on edelleen ajankohtainen. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyö on jo monelta osin käynnissä. Minkä on nykyisen yhteistyön laajuus?  Kannattaako jatkossa sote-palveluja tuottaa yhdessä yksityisen...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/julkisen-ja-yksityisen-palvelutuotannon-yhteistyolla-laadukkaampia-sote-palveluita
08 huhtikuuta 2019

IFRS-tilinpäätösten liitetietoja on arvosteltu liiasta tietojen määrästä, olennaisten ja epäolennaisten tietojen sekoittumisesta, vakiomuotoisista kuvauksista sekä liian vähäisestä merkityksellisten ja yhteisökohtaisten tietojen esittämisestä.  Vastauksena kritiikkiin IASB:lla on jo vuodesta 2014...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/ismo-kuutti/iasb-n-toimenpiteet-ifrs-raportoinnin-ymmarrettavyyden-parantamiseksi-fi
05 huhtikuuta 2019

Yleisesti oletetaan, että perheenjäsenille on perheyrityksessä valmiina työpaikka loppuelämäksi, riippumatta siitä, täyttävätkö he taitovaatimukset tai ovatko he aidosti sitoutuneita työtehtäviinsä. Kyseinen ajattelutapa sivuuttaa täysin yrityksen liiketoiminnalliset sekä mahdollisesti myös...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/perheyrityksenkin-tulee-olla-houkutteleva-tyonantaja
29 maaliskuuta 2019

”Miksi muuttaa jotain, mikä toimii?” saattaa olla perheyrityksen mantra sukupolvesta toiseen.  Yleisesti ottaen perheyrityksissä ollaan vastahakoisia muuttamaan aiempien sukupolvien käytäntöjä. Muutostilanteilta ei kuitenkaan voida välttyä, ja vaikka kuinka epämiellyttävältä muutos saattaa tuntua...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/perheyritys-kannattaisiko-jo-kyseenalaistaa-sukupolvia-jatkuneet-kaytannot
20 maaliskuuta 2019

Perheyritysten vahvuuksina pidetään perinteisesti sitoutuneisuutta, vahvaa yrityskulttuuria sekä ylpeyttä yritystä kohtaan. Yhdessä nämä tekijät voivat parantaa perheyrityksen kilpailuasemaa. Muiden yritysmuotojen tavoin perheyritysten johtamiseen liittyy omat haasteensa, kuten esimerkiksi...

/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/artikkelit/avoin-vuorovaikutus-voi-parantaa-perheyrityksen-kilpailuasemaa
28 helmikuuta 2019

Luonnollisten henkilöiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten verotukseen on luvassa merkittävä muutos, kun osakkeisiin sijoitettavat varat voidaan vuoden 2020 alusta sijoittaa osakesäästötilille eli sijoitussäästötilille. Tällä hetkellä osakesijoituksiin sijoittanutta verotetaan...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/jemmi-rantanen/osakesaastotili-lykkaa-osakesijoitusten-juoksevien-tulojen-ja-sijoituksen-arvonnousun-verottamista
11 tammikuuta 2019

Hallitus esittää, että yhteisön kaikki tulot kuuluisivat jatkossa soveltuvin osin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntijat/tulolahdejaon-muutokset-2020
Näytetään 1 - 10 of 60
1 2 3 4 5 ...