This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO öppnar kontor i Mariehamn 1.11.2017

30 oktober 2017

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO fortsätter att expandera i Norden. Senaste nytillskottet är Mariehamn. Kontoret ligger på Norragatan 1 i Nya Apoteksgården Offices lokaler.

"Mariehamns betydelse för det nordiska näringslivet kan inte förbises. Vi ser en närvaro där som viktig", kommenterar BDO:s vd Helge Vuoti.

Mariehamn är en viktig ort för BDO som har en global vision om fortsatt tillväxt och vill nå en allt bredare marknad. 

­"Näringslivet i Mariehamn är mångsidigt och ambitionsnivån inom företagen är hög", säger CGR-revisor Andreas Holmgård, ansvarig för det nya kontoret. "Som uppväxt i en företagarfamilj har jag alltid varit imponerad av hur företagen på Åland sköts. Företagen är framåtsträvande, tar verksamheten på stort allvar och klarar sig bra ekonomiskt, samtidigt som de tar sitt samhällsansvar. Jag sticker inte heller under stol med att det är väldigt trevligt att jobba och vistas på Åland, vilket bidragit till att jag tagit emot uppdraget att leda expansionen på Åland med stor iver."

Holmgård har fungerat som revisor på Åland i över 10 år.

"Andreas Holmgård är en mångsidig revisor som vi anser passar bra för åländska förhållanden. Hans specialkompetens ligger inom ägarstyrda bolag, vilka är vår huvudmålgrupp på Åland", säger vd Helge Vuoti.

BDO anser att det finns utrymme för en till aktör inom revision på Åland.

"Vi har redan en lång tid fungerat som rådgivare och revisorer inom offentliga sektorn på Åland och känner väl till de åländska förhållandena. Vår tillväxt i hela Norden är kraftig och i år hade vi för femte året i rad branschens nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning av kundnöjdhet i revisionsbranschen", säger Holmgård.

Också rådgivning och skattekonsultation

"Vi ser det som viktigt att ägna tid åt att vara kundens rådgivande affärspartner, vilket bidrar till att kunderna upplever ett ökat värde av det vi levererar. Vi anser att det här är vårt viktigaste konkurrensmedel och tror att det här efterfrågas också på Åland."

"Vi sätter en hög servicenivå i fokus och vi kommer att erbjuda vårt fulla tjänsteutbud med rådgivning, revision, skattekonsultation och företagsservice också i Mariehamn. Vi ser alla företag i landskapet som potentiella kunder, både inom rådgivning och revision, oberoende av företagets storlek", säger Andreas Holmgård.

Fakta om bolaget

BDO är en internationell växande revisions-, skattekonsultations- och rådgivningsexpertorganisation. Det finskägda BDO Oy bidrar till sina kunders framgång med 170 experter nationellt och internationellt i 158 länder med över 67 000 experter. År 2016 var BDO Finlands omsättning 18,2 miljoner € och BDO Globals omsättning 7,6 miljarder $. BDO är den femte största revisionsbyrån i såväl Finland som internationellt. Vi vill erbjuda branschens bästa kundservice till olika storleks bolag, offentlig sektor och övriga samfund. 

Tilläggsuppgifter:

Andreas Holmgård
CGR, OFGR-revisor
050 552 4729
[email protected]