• Det globala BDO-nätverkets resultat

Det globala BDO-nätverket fortsätter att växa för tionde året i rad

11 december 2018

Den totala omsättningen för det globala  BDO-nätverket ökade till 7,5 miljarder euro (9 MRD USD) för det räkenskapsår som slutade den 30 september 2018. Tillväxten jämfört med det föregående räkenskapsåret var 10,7%.

BDO har under de senaste tio åren varit den snabbast växande organisationen som erbjuder ekonomiska och administrativa experttjänster. Internationellt ökade antalet av våra experter till 80 000 under det senaste räkenskapsåret (9% tillväxt). Vi betjänar våra kunder i 162 länder där vi totalt har cirka 1600 kontor.

Det finns flera faktorer bakom framgången. Nyckelfaktorn är våra experter som levererar exceptionellt bra kundservice och bygger långsiktiga kundrelationer. Vår hela företagskultur bygger på att hjälpa andra: vi hjälper varandra, våra kunder och hela samhället som helhet genom vårt arbete. En annan viktig faktor bakom vår framgång är också våra investeringar i teknik och strategiska förvärv, vilka har hjälpt oss att utöka vårt nätverk både geografiskt och genom att erbjuda även bredare tjänster till våra kunder.

Vi tackar våra kunder och samarbetsparter för ett framgångsrikt år.