This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Meddelande: En ny verkställande direktör för BDO Ab

23 maj 2018

Till BDO Ab:s nya verkställande direktör har nämnts ekonomiemagister, OFGR-revisor Taneli Mustonen. Mustonen har arbetat på BDO sedan 2005.

Taneli Mustonen, 41, började sin karriär på BDO år 2005 som revisor. Han har arbetat som Helsingforsregionens regiondirektör sedan 2015 och fungerat som affärspartner sedan 2016. Han är specialiserad på revision för både små- och medelstora företag samt för stora företag, och har även arbetat mycket i uppgifter relaterade till utveckling och kvalitet av revision.

Under ledning av den nya verkställande direktören fortsätter företaget att sträva efter en kraftig tillväxt inom området för privat och offentlig revision och rådgivning.

Helge Vuoti, verkställande direktör för BDO i tre år, fortsätter som partner i företaget med fokus på hantering av kundrelationer samt internrevision och projektrevisionstjänster.