• BDO:s starka tillväxt fortsatte i Finland och ute i världen

BDO:s starka tillväxt fortsatte i Finland och ute i världen

05 december 2019

Finlands BDO:s omsättning ökade med 9,3 procent till 24,5 miljoner euro under den räkenskapsperiod som avslutades 31.8.2019.

– Under den avslutade räkenskapsperioden har vi lyckats i synnerhet med våra mål att skapa en inspirerande atmosfär för den förändring som digitaliseringen för med sig, för att lära sig nytt och för att hjälpa kunden med moderna effektiva tillvägagångssätt. Ökningen av omsättningen utgår från en motiverad och entusiastisk personal. Genom att samarbeta och hjälpa varandra skapar vi en miljö som också ger våra kunder mervärde, säger BDO:s verkställande direktör Taneli Mustonen.

Under den avslutade räkenskapsperioden ökade antalet anställda med 16,7 procent till 216 personer. Utöver att antalet fast anställda har ökat stadigt, erbjöd vi under räkenskapsperioden praktikplatser för cirka 30 experter som befinner sig i början av sin karriär.

Vi betjänar våra kunder överallt i Finland. Efter räkenskapsperiodens slut har vi öppnat en ny regionbyrå i Vasa, som är vårt 15:e verksamhetsställe i Finland.

All verksamhet utgår från viljan att hjälpa

Centrala principer i vår verksamhet är att revisionen och våra andra tjänster samt vår personal är oberoende, att sakkunnigarbetet håller hög kvalitet och att kundservicen är exceptionellt god.

– Under den avslutade räkenskapsperioden har vi i allt högre grad utvecklat vår verksamhet också med tanke på relevansen. Vårt centrala mål är att hjälpa varandra i det dagliga arbetet. Genom att hjälpa varandra hjälper vi också våra kunder på bästa möjliga sätt. I arbetsgemenskapen vill vi också hjälpa varandra att nå våra arbetsrelaterade mål och drömmar, säger Taneli Mustonen.

Det internationella BDO-nätverkets gemensamma slogan är People helping people achieve their dreams.  Utöver Finlands experter satsar 88 000 av våra andra experter i 167 länder på detta mål.

Vi begär regelbundet att våra kunder ger respons på hur vi lyckats. Enligt undersökningar av kundtillfredsställelsen är 90 procent av våra kunder mycket nöjda eller nöjda med våra tjänster. I nettorekommendationsindexet (Net Promoter Score) har våra kunder gett oss 58.*

 

Även den globala tillväxten fortsatte kraftigt

Också det internationella BDO-nätverkets omsättning ökade under den avslutade räkenskapsperioden. Det internationella BDO-nätverket hade en sammanlagd omsättning på 8,5 miljarder euro. Jämfört med föregående räkenskapsperiod ökade tillväxten med 10,1 procent. 

Vår globala personalstyrka har ökat med 10 procent och är nu 88 120 personer. BDO är verksamt i 167 länder och betjänar kunder via sammanlagt 1 617 verksamhetsställen.

* BDO:s undersökning om kundtillfredsställelse 11/2019.